Category Archives: 2009

Zakończenie projektu 2009

W dniu 25 listopada 2009r. zostało zorganizowane uroczyste spotkanie podsumowujące prace nad realizacją projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku 2009.

Warsztaty animacji dzialań lokalnych

W dniach od 12 do 24 listopada 2009r.  ośmioro uczestników projektu “Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” wzięło udział w warsztatach animacji działań lokalnych. Pod kierunkiem psychologa, uczestnicy poznawali sposoby poruszania sie po rynku pracy, podejmowania działań zmierzających do zaistnienia na tymże rynku.

Prawo jazdy kat. C

W dniach od 19 października 2009 do 27 listopada 2009r. czterech beneficjentów projektu “Nowe kwalifikacje zawodowe szansa na pracę” bierze udział w kursie prawa jazdy kategorii C. Panowie, podczas szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Jeleniej Górze poznawać będą zasady prowadzenia samochodu ciężarowego, oraz pracy z tachografem.

Kurs kierowca wózków jezdniowych z napedem silnikowym

Dnia 23 września 2009r. dla sześciu osób uczestniczących w projekcie “Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” organizowano kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Pięciu panów oraz jedna pani, pod kierunkiem instruktorów z Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Jaworze, zdobywać będzie wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych i praktycznych obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym.

Prawo jazdy kategorii B

W dniu 27 sierpnia 2009r. ośmioro uczestników projektu “Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” przystąpiło do kursu na prawo jazdy kategorii B. Podczas szkolenia trwającego do 15 października 2009r. obejmującego 40 godzin zajęć teoretycznych oraz po 30 godzin zajęć praktycznych, kursanci zapoznają się z zasadami ruchu drogowego, oraz nabędą umiejętności prowadzenia samochodu osobowego.