Category Archives: 2013

Kurs komputerowy

Miesiące czerwiec i lipiec 2013r. to beneficjentów projektu Klub Integracji Społecznej w Bolkowie czas przystąpienia do zajęć z zakresu obsługi komputera. Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych podczas których beneficjenci uczyć się będą lub doskonalić podstawy obsługi komputera, pracę z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz poruszania się w sieci Internet.

III edycja spotkanie integracyjne

W dniu 13 czerwca 2013r. beneficjenci projektu Klub Integracji Społecznej zostali zaproszeni na zorganizowane dla nich spotkanie integracyjne. Uczestnicy wraz z zespołem projektowym Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie jak również zaproszeni goście, spotkali się w plenerowym otoczeniu pobliskiego pola campingowego.

Diagnoza osobowościowa

Miesiące kwiecień i maj 2013r. stanowią dla uczestników projektu Klub Integracji Społecznej  czas, w którym przystąpią do opracowania indywidualnej diagnozy osobowościowej. Diagnoza osobowościowa jest to specyficzne narzędzie pozwalające określić predyspozycje zawodowe, umiejętności osobiste, ustalić indywidualne priorytety decydujące o wyborze ścieżki zawodowej. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowana trenerkę, pozwalają uzyskać precyzyjne odpowiedzi na pytania związane z wyborem pracy lub podjęciem decyzji o konieczności uzyskania nowych kwalifikacji.

III edycja – zajęcia z psychologiem

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie pracując nad realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską opracowuje plan działań w pewien ściśle określony sposób. Wszystkie zajęcia do jakich przystępują beneficjenci, zaczynają się od pracy z psychologiem. Jest to zamierzone, albowiem projekty adresowane są do osób znajdujących się w trudnej życiowej sytuacji. Dla nich rozmowa ze specjalistą z dziedziny psychologii bywa niekiedy ważnym etapem i początkiem wprowadzania zmian w swoim życiu i otoczeniu oraz wstępem do podejmowania kolejnych kroków zmierzających do poprawy swojej sytuacji. Zajęcia każdorazowo są opracowywane przez specjalistkę w taki sposób, aby dotrzeć do uczestników i ich problemów w sposób precyzyjny, nie naruszając jednocześnie ich integracji oraz osobistych uczuć.

Rozpoczęcie III edycji KIS

W dniu 01 marca 2013r. odbyło się uroczyste otwarcie III edycji projektu Klub Integracji Społecznej w Bolkowie. Pozyskani wcześniej przez zespół projektowy GMOPS w Bolkowie beneficjenci, przystąpili do nowego dla siebie etapu szkoleń, zajęć i kursów. Projekt podobnie jak w latach ubiegłych, został opracowany tak, by dotrzeć do tych osób z terenu gminy i miasta Bolków, które w życiu codziennym borykają się z trudnościami związanymi z bezrobociem, niepełnosprawnością czy uzależnieniami. Założenia projektu obejmują więc ponownie udzielenie kompleksowego wsparcia mającego na celu zmianę nastawienia beneficjentów do życia, wzrost samooceny czy nabranie dystansu do własne sytuacji, co doskonalić będą podczas szeregu zajęć z psychologiem. W czasie trwania zajęć poznawać będą różnego rodzaju techniki pozwalające uzyskać wewnętrzny spokój i harmonię, dowiedzą się jak panować nad negatywnymi emocjami i eliminować je, popracują nad poprawą samooceny i swojego wizerunku w oczach własnych i otoczenia.