Category Archives: 2012

Zakończenie II edycji KIS

W miesiącu lutym 2013r. dobiegła końca II edycja Klub Integracji Społecznej. W dniu 28 lutego 2013r. w siedzibie KIS-u zorganizowane zostało uroczyste spotkanie podsumowujące osiągnięcia minionego roku wspólnej pracy pracowników GMOPS i beneficjentów. W spotkaniu wzięli również udział  zaproszeni goście. Spotkanie otworzyła Kierownik GMOPS w Bolkowie, dziękując beneficjentom projektu za udział, zaangażowanie i za chęć współpracy. Kierownik podkreślił, iż szkolenia w jakich uczestnicy brali udział w kolejnych miesiącach trwania projektu a także kursy zawodowe z pewnością wspomogą ich w poruszaniu się po rynku pracy oraz mogą stanowić źródło pomysłów dla podejmowania własnych inicjatyw. Następnie głos zabrał Burmistrz Bolkowa podkreślając wagę realizowania podobnych inicjatyw w naszej gminie stanowiących dla mieszkańców nieocenione wsparcie oraz pomoc w trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znaleźli.

Kurs Kucharza

W grudniu 2012r. dla uczestników projektu Klub Integracji Społecznej zorganizowany został kurs małej gastronomii. Udział w szkoleniu cieszył się dużym zainteresowaniem i chęć przystąpienia do niego wyraziło 12 uczestników, którzy w pierwszych dniach miesiąca rozpoczęli cykl zajęć w restauracji ?Park Smaków? w Wałbrzychu. Restauracyjna kuchnia pracuje w sposób profesjonalny, obsługując każdego dnia dziesiątki klientów, którzy na co dzień stołują się w lokalu. Zatem beneficjenci mają możliwość zetknięcia się i podpatrzenia pracy kucharzy na co dzień zajmujących się przygotowywaniem i serwowaniem dań przygotowywany i ustalanych z myślą o różnorodności klienteli. Kursanci szkolić się będą pod kierunkiem wykwalifikowanego trenera poznając sposób pracy w dużej kuchni, zaznajamiając się z recepturami przepisów oraz zapoznają się z regułami pracy w zespole.

Warztaty aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe, IPD

Grudzień 2012r. rozpoczął się dla beneficjentów Klubu Integracji Społecznej zajęciami doradcą zawodowym. Szkolenie obejmuje dwa podstawowe bloki tematyczne ? warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i doradztwo zawodowe. Ponadto zaplanowano zajęcia indywidualne z każdym z uczestników mających na celu stworzenie tzw. Indywidualnego Planu Działania.

Wyjazd do kina 31.10.2012

Projekt Klub Integracji Społecznej to przedsięwzięcie opracowane przez pracowników Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie z myślą o mieszkańcach naszej gminy będących w trudnej sytuacji życiowej. Jego założenia obejmują kompleksowe wsparcie udzielone uczestnikom, w taki sposób aby zadbać o każdą sferę życia społeczno-ekonomicznego i rodzinnego.

Warsztaty z terapeutką

W sierpniu 2012r. beneficjenci projektu Klub Integracji Społecznej w Bolkowie przystąpili do kolejnych zajęć ze specjalistą. Tym razem omawiać będą zagadnienia związane z problemem uzależnień. Na co dzień jeśli rozmawiamy o uzależnieniach na myśl przychodzą takie skojarzenia jak uzależnienie od alkoholu, narkotyków. Za osoby dotknięte problemem uzależnienia przeważnie przyjęło się uznawać osoby na ogół bezdomne, zaniedbane, nadużywające alkoholu w sposób widoczny, takie które pozostają wyeliminowane ze społeczeństwa. Podobnie postrzega się osoby uzależnione od narkotyków. Beneficjenci pytani jak rozpoznają podobnego człowieka odpowiadają, iż est to osoba zaniedbana, wyniszczona, na ogół będąca w transie z którą trudno jet nawiązać kontakt. Tymczasem okazuje się, iż podobny sposób postrzegania problemu uzależnień sprawia, iż zatrzymując się na stereotypach nie dostrzegamy rozpiętości i skali zagrożenia.