Category Archives: 2011

Andrzejki w KIS

Miesiąc listopad to czas w którym zaczynamy przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia, które jak wiadomo poprzedzone są okresem adwentu. Jednak przez adwentem rokrocznie świętuje się zabawę andrzejkową. Chcąc uczcić więc tradycję, beneficjenci Klubu Integracji Społecznej postanowili spotkać się w siedzibie klubu aby wspólnie pobawić się przy akompaniamencie muzyki, potańczyć oraz spędzić miło czas w towarzystwie kolegów i koleżanek. Bardzo miłym akcentem spotkania stanowiło zaproszenia dla pracowników Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie do wspólnej zabawy.

Warsztaty z terapeutką

W miesiącu listopadzie 2011r. dla beneficjentów projektu zorganizowane zostały zajęcia z terapeutką poruszające problem uzależnień. Pośród różnego rodzaju problemów z jakimi borykają się mieszkańcy gminy i miasta Bolków, niejednokrotnie pojawia się problem uzależnienia. Jego konsekwencję stanowią później innego rodzaju sytuacje problemowe, ważne jest zatem aby wiedzieć jak podobny problem dostrzec, jak się przed nim uchronić czy też jak rozpoznać symptomy wskazujące, iż uzależnienie może dotknąć nas samych lub kogoś z naszego otoczenia. Stereotypowy i wieloletni sposób myślenia nauczył nas postrzegać problem uzależnień przez pryzmat uzależnienia od alkoholu i głównie z tym rodzajem uzależnienia utożsamiamy temat. Jest to problem niewątpliwie bardzo ważny i widoczny stąd też kształtuje on taki a nie inny sposób myślenia, jednak problematyka uzależnień obejmuje zagadnienia w znacznie szerszym aspekcie. Warto więc zatem zapoznać się z tematem uzależnień aby właściwie go rozpoznać i podjąć odpowiednie działania.

Warsztaty z relaksacji

Beneficjenci projektu Klub Integracji Społecznej od kilu miesięcy uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach dla nich zorganizowanych, mających na celu wzmocnienie ich postaw życiowych, wydobycie mocnych stron, nabranie motywacji do życia i wyjścia na rynek pracy, poprawy samooceny. W miesiącu październiku na zakończenie warsztatów z psychologiem zaplanowano zajęcia obejmujące swoim zakresem zagadnienia wyciszenia, relaksu, odpoczynku. Okazuje się bowiem, iż niejednokrotnie zaniedbujemy tę sferę życia lub traktujemy ją marginalnie, co później ma odzwierciedlenie w naszych postawach.

Kurs komputerowy

W miesiącu wrześniu 2011r. dla uczestników projektu Klub Integracji Społecznej w Bolkowie zorganizowane zostały zajęcia z zakresu obsługi komputera. Uczestnicy otrzymali do dyspozycji nowe komputery wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie, fachową literaturę służącą nauce obsługi programów. Pod kierunkiem trenera przystąpili do zajęć obejmujący 100 godzin dydaktycznych poświęconych zgłębieniu wiedzy z zakresu obsługi edytora tekstu, programu kalkulacyjnego, poruszania się w sieci.

Oficjalne otwarcie KIS w Bolkowie

W dniu 22 sierpnia w Klubie Integracji Społecznej odbyło się inne niż dotychczas spotkanie albowiem uczestniczyli w nim pracownicy Gminno-Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Bolkowie oraz zaproszeni goście reprezentujący instytucje publiczne działające na terenie gminy i miasta Bolków na rzecz mieszkańców. Spotkanie miało charakter niezwykle uroczysty, albowiem Klub Integracji Społecznej został oficjalnie przedstawiony i wcielony w poczet jednostek o charakterze socjalnym, pracujących na terenie naszej gminy i służącym udzielaniu wsparcia wszystkim jej mieszkańcom, którzy podobnej pomocy potrzebują. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Szkół Podstawowej i Gimnazjum, Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół. Wymienione instytucje na co dzień współpracują z Gminno-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej podczas realizacji zadań programów obejmujących udzielanie kompleksowego wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.