Category Archives: Bez kategorii

Prawo jazdy kategorii B

Program Rodzina 500+ w Gminie Bolków

Kurs obsługi pilarki mechanicznej

Uczestnicy projektu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” przystępując do jego realizacji samodzielnie zgłaszają interesujące ich tematy szkoleń w jakich chcieliby wziąć udział. Po weryfikacji tych propozycji podczas zajęć z psychologiem, przystępują do ich realizacji. Dynamika rynku pracy niejednokrotnie wymusza na osobach na nim funkcjonujących podejmowanie decyzji o nabyciu pożądanych w danym momencie kwalifikacji lub podniesieniu tych już posiadanych. W tegorocznej edycji projektu, dwie uczestniczki po raz pierwszy zdecydowały, iż chcą wziąć udział w kursie pilarza.

Informacja dotycząca paczek żywnościowych

OGŁOSZENIE

 

Gminno ? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że z powodu niewystarczającej ilości towaru żywnościowego, paczki żywnościowe w dniu 25 września 2017 r. nie będą wydawane.

Nowy termin wydawania paczek żywnościowych zostanie podany w kolejnym ogłoszeniu. 

Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym od 01.01.2010r.

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony – do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.