Category Archives: Aktywna integracja krokiem w przyszłość

Harmonogram realizacji kursu obsługi koparko-ładowarki

Kurs obsługi koparko-ładowarki odbywać się będzie w okresie od 03.07.2020 do 22.08.2020r. w Ośrodku Szkoleniowym w Jeleniej Górze ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra oraz na terenie miasta Jelenia Góra /zajęcia praktyczne/.

Uczestnicy projektu przystąpią do udziału w zajęciach począwszy od dnia 06.07.2020r.

Wykonawca: OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW RADAR Robert Stelmaszczyk 58-500 Jelenia Góra ul. Obrońców Pokoju 26 A

 

Harmonogram – Kurs obsługi koparko-ładowarki

Zajęcia z psychologiem – Warsztaty motywacji i komunikacji, trening rozwoju osobistego, spotkania indywidualne

W dniu 07.03.2020r. uczestnicy projektu Aktywna integracja krokiem w przyszłość rozpoczęli udział w warsztatach motywacji i komunikacji społecznej pod kierunkiem psychologów. Uczestnicy, podzieleni na 2 mniejsze grupy A i B przystąpili do sukcesywnego udziału w warsztatach, zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem spotkań. Następnie zajęcia zostały zawieszone z uwagi na sytuację jaka zapanowała w Polsce w związku z epidemią koronawirusa.

Wznowienie zajęć nastąpiło z dniem 14 maja 2020r. w nowych, zmienionych realiach, dostosowanych do panującej sytuacji. Uczestnicy podzieleni zostali nie na 2 lecz na 4 mniejsze, pięciosobowe grupy.

Warsztaty i spotkania z psychologiem – III – IV – V – VI 2020

Harmonogramy realizacji zajęć z psychologiem

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W DNIU 14.05.2020r. ZOSTAŁY WZNOWIONE

Harmonogram zajęć – Warsztaty motywacji i komunikacji – grupy /maj 2020/

Harmonogram – Trening rozwoju osobistego – grupy /czerwiec 2020/

Trener Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk

Zajęcia odbywać się będą w miesiącach marzec i kwiecień 2020r. w lokalu należącym do Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, mieszczącym się w budynku administracyjnym Szkoły Podstawowej w Bolkowie przy ul. Bolka 8B w Bolkowie.

Zajęcia grupowe z psychologiem zaplanowane na dzień 14.03.2020 oraz na 21.03.2020 zostały odwołane.  

TRENERZY: Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk – konsultacje indywidualne;

Maerzec 2020 – konsultacje indywidualne

Alicja Łukaszkiewicz – zajęcia grupowe – Grupa A, B.

Marzec 2020 – grupowe warsztaty motywacji i komunikacji

 

Spotkanie uczestników projektu w dniu 19.02.2020

Aktywna integracja krokiem w przyszłość – nowy projekt realizowany przez GMOPS w Bolkowie

Aktywna integracja krokiem w przyszłość. Jest to nowy projekt Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, rozpoczynający się w roku 2020. GMOPS w Bolkowie od kilku już lat czynnie pozyskuje fundusze na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu udzielenie wsparcia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Kontynuując zatem dobrą praktykę, GMOPS w Bolkowie rozpoczął realizację kolejnego projektu konkursowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Po wielkim sukcesie projektów realizowanych w latach poprzednich, GMOPS w Bolkowie ponownie przystąpił do konkursu organizowanego przez Dolnośląski Urząd Pracy w Wałbrzychu w celu pozyskania środków na realizację projektu. Tegoroczny projekt został zaplanowany na okres trzech lat.