Category Archives: Aktualności

19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

W dniach 1-19 listopada 2019r Gmina Bolków przyłączyła się do Kampanii 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznych.

Cała Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych zaangażowała się w Kampanię. Uczniowie w chęcią uczestniczyli w zajęciach,dumnie nosili pomarańczowe kokardki. Kampania miała pozytywny odzew w społeczności szkolnej.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bolkowie poza przystąpieniem do Kampanii uroczyście uczciły 30 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women’s Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers.  Kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). W 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, ten dzień rozpoczyna Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć, został wybrany dla upamiętnienia morderstwa sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) w tym dniu w 1960 roku w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany.

Zespół Interdyscyplinarny w Bolkowie zaprasza osoby potrzebujące pomocy do skorzystania z bezpłatnych porad  psychologa i prawnika do spraw przemocy. Specjaliści przyjmują w Punkcie Konsultacyjnym ds. problemów uzależnień i przemocy działającym przy Gminno- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10.

Dożywanie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bolków w 2020 r.

Gmina Bolków- Gminno- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie,

ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków, woj. dolnośląskie, tel. fax (75) 74 13 375, e-mail: kontakt@gmopsbolkow.pl

ogłasza zamówienie bez obowiązku stosowania trybu przetargowego określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych, gdyż szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO, pn. “Dożywanie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bolków w 2020 r.” stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

zapytanie ofertowe żywienie 2020

załączniki żywienie 2020

Społeczna diagnoza uczniów

Dyżur Gminno- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie

Członkowie Gminno- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie będą dyżurować dnia 13 listopada od godziny 15:30  w siedzibie Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie pokój nr 4.

Wszystkim potrzebującym pomocy udzielą informacji o możliwościach i formach leczenia odwykowego.

Zainteresowani otrzymają ulotki informacyjne o uzależnieniach.