Category Archives: Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Gminno- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, przedstawia sądowi wniosek o objęcie opieką lub kuratelą przez wskazanego kandydata.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

 •  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 •  niepozbawiona praw publicznych,
 •  niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
 •  dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

 •  która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 •  wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
 •  wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 •  wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie z obowiązków opiekuna.

(dla rozwinięcia proszę kliknąć WIĘCEJ)

INFORMACJA O POMOCY W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANI

PUNKT KONSULTACYJNY W BOLKOWIE

W Punkcie Konsultacyjnym w Bolkowie, który znajduje się przy ul. Kolejowej 10, w tut. Ośrodku przyjmują bezpłatnie:

Poniedziałek- w godz. 15-19: psycholog- mgr Joanna Knauber- Schmer

Wtorek- w godz. 15-18: Specjalista ds. uzależnień- Agnieszka Sobańska

Środa – w godz. 9-12: Specjalista ds. uzależnień- Agnieszka Sobańska

Czwartek– w godz. 15- 18: Instruktor terapii uzależnień- Paweł Tuła

w każdą drugą środę miesiąca zajęcia korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy- Tadeusz Półtorak- godziny po wcześniejszym uzgodnieniu

Grupa Samopomocowa AA przeniosła swój punkt do Gminno- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie

 

W każdy 2-gi piątek miesiąca w godz.

13.30-16.30 przyjmuje psycholog z zakresu przemocy

 

Prawnik z zakresu przemocy:

Styczeń 2020 r. : W ostatnią środę miesiąca w godz. 15:30-17:30

Od lutego 2020 r. : W pierwszą środę miesiąca w godz. 15:30-17:30

Nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo– wychowawczych i sportowych

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo – wychowawczych i sportowych w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Bolków na rok 2020

Zadania:

 1.  Zajęcia pozalekcyjne taneczne z elementami profilaktyki w świetlicy wiejskiej w Wolbromku
 2.  Zajęcia pozalekcyjne sportowe z elementami profilaktyki w Kaczorowie
 3.  Zajęcia pozalekcyjne opiekuńczo – wychowawcze z elementami profilaktyki w Bolkowie
 4.  Zajęcia pozalekcyjne sportowe z elementami profilaktyki w Lipie
 5.  Zajęcia pozalekcyjne w formie wspinaczki górskiej z wykorzystaniem elementów profilaktyki w Bolkowie

Szczegóły oraz wniosek w załącznikach:

Nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo- wychowawczych i sportowych

wniosek-o-program

19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

W dniach 1-19 listopada 2019r Gmina Bolków przyłączyła się do Kampanii 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznych.

Cała Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych zaangażowała się w Kampanię. Uczniowie w chęcią uczestniczyli w zajęciach,dumnie nosili pomarańczowe kokardki. Kampania miała pozytywny odzew w społeczności szkolnej.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bolkowie poza przystąpieniem do Kampanii uroczyście uczciły 30 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women’s Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers.  Kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). W 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, ten dzień rozpoczyna Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć, został wybrany dla upamiętnienia morderstwa sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) w tym dniu w 1960 roku w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany.

Zespół Interdyscyplinarny w Bolkowie zaprasza osoby potrzebujące pomocy do skorzystania z bezpłatnych porad  psychologa i prawnika do spraw przemocy. Specjaliści przyjmują w Punkcie Konsultacyjnym ds. problemów uzależnień i przemocy działającym przy Gminno- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10.