Category Archives: Aktualności

Szukamy pracownika

Uwaga! Nie daj się oszukać!

Jak poznać oszusta

 1. osoba, z którą rozmawiasz przez telefon przekonuje Cię, że jest kimś bliskim;
 2. informuje, że natychmiast potrzebuje pieniędzy;
 3. dostajesz kolejny telefon od osoby przedstawiającej się jako policjant;
 4. przekonuję Cię, że osoba, z która poprzednio rozmawiałaś to oszust i musisz pomóc
 5. w jego schwytaniu;
 6. zostajesz proszony o pilne przekazanie pieniędzy.

Pamiętaj! Policja nigdy nie dzwoni z żądaniem przekazania pieniędzy.

Jak zareagować po takim telefonie

 1. nie przekazuj pieniędzy ani nie podpisuj dokumentów,
 2. zadzwoń do osoby bliskiej lub pod inny znany Ci numer telefonu,
 3. powiadom Policję, dzwoniąc pod numer 112 lub 997.

Jakimi metodami najczęściej posługują się oszuści

 • na wypadek,
 • na policjanta,
 • na zakup nieruchomości,
 • na zwrot długu znajomego,
 • na „wyjątkową okazję”.

Pamiętaj! To tylko przykłady. Oszuści mogą wymyślać także inne historie, aby wyłudzić od Ciebie pieniądze.

Kto pada ofiarą oszustów

 • ponad połowa pokrzywdzonych to osoby powyżej 70. roku życia,
 • częściej kobiety niż mężczyźni,
 • mieszkańcy dużych miast.

Kampania informacyjna

Kampania przeciwko oszustwom „na wnuczka” i „na policjanta” to efekt porozumienia pomiędzy MSW, Pocztą Polską i Policją. Do 4,5 tys. placówek pocztowych trafią ulotki i plakaty informujące o działaniach oszustów. Będą one umieszczane w widocznych miejscach oraz rozdawane seniorom.

 

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie w związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 r. w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19, wprowadził następujące zasady postępowania:

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, osoby najbardziej potrzebujące pomocy żywnościowej kwalifikuje się na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ.
 2. Dystrybucja żywności jest realizowana z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bieżących zaleceń służb sanitarnych (maseczki, jednorazowe rękawiczki, dezynfekcja rąk).
 3. Wydawanie żywności następuje po uprzednim uzgodnieniu czasu przybycia do miejsca wydawania paczek żywnościowych osób zakwalifikowanych tak, aby możliwość wzajemnego kontaktu osób uprawnionych była jak najmniejsza. 
 4. W razie konieczności paczki żywnościowe mogą być wydawane i dostarczane z pomocą wolontariuszy i funkcjonariuszy służb takich jak: Wojska Obrony Terytorialnej, Ochotnicza Straż Pożarna.  
 5. Osoba wydająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 6. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostają zawieszone.

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ.

Pomoc prawna z zakresu przemocy

Informacja