Category Archives: Aktualności

Poradnictwo specjalistyczne

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od miesiąca stycznia 2019 roku na mocy Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2017 – 2020 osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w następujących terminach:

 

PRAWNIK   każda ostatnia środa miesiąca od godz. 15.30. do godz. 17.30.

 

30.01.2019.

27.02.2019.

27.03.2019.

24.04.2019.

29.05.2019.

26.06.2019.

31.07.2019.

28.08.2019.

25.09.2019.

30.10.2019.

27.11.2019.

18.12.2019.

 

PSYCHOLOG  każdy drugi piątek miesiąca od godz. 13.30. do godz. 16.30.

 

11.01.2019.

08.02.2019.

08.03.2019.

12.04.2019.

10.05.2019.

14.06.2019.

12.07.2019.

09.08.2019.

13.09.2019.

11.10.2019.

08.11.2019.

13.12.2019.

 

Poradnictwo jest udzielane w budynku Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 10, pokój nr 2,

telefon: 0757413375 od godz. 7:00 do 15:00

Sala siłowo- ruchowa

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, informuje, że od stycznia 2019r. sala siłowo- ruchowa będzie czynna:

poniedziałek w godz.  17.00 – 20.00

piątek  w godz. 17.00 – 20.00

sobota  w godz.  16.00 – 18.00

Sala znajduje się przy ul. Bolka 8 w Bolkowie, na I piętrze budynku Zespołu Obsługi Szkół.

Nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo – wychowawczych i sportowych

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo – wychowawczych i sportowych w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla gminy Bolków na rok 2019

 

  1. Zajęcia pozalekcyjne w formie wspinaczki górskiej z wykorzystaniem elementów profilaktyki w Bolkowie

 

  1. Forma świadczenia usługi:

umowa cywilnoprawna

  1. Okres obowiązywania umowy :

01.02.2019 -31.12.2019 ( z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2019r.), ilość tygodni – 36

  1. Liczba godzin świadczonych zajęć:

3 godziny tygodniowo ( godziny popołudniowe)

Informacja o wyborze wniosków

Wykaz wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków na rok 2019

 

Lp Nazwa programu Imię i nazwisko prowadzącego
1 Zajęcia z elementami Profilaktyki w świetlicy wiejskiej w Wolbromku Agata Petkowicz
2 Zajęcia z elementami Profilaktyki w świetlicy wiejskiej w Lipie Magdalena Kupiec
3 Zajęcia profilaktyczno rekreacyjno-sportowe w Kaczorowie Mirosław Jaworski
4 Zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami Profilaktyki – Lipa Stanisław Waligóra
5 Sala siłowo-ruchowa w Bolkowie Dariusz Morawski

 

Dyrektor GMOPS

mgr Renata Maziarz

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja w sprawie wyłonienia realizatora zadania, w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 20.11.2018r. na przeprowadzenie  szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje uczestników projektu pt. Zaprojektuj z nami swoją przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0001/17-00

 

Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęło siedem ofert.

Na podstawie analizy otrzymanych ofert wybrano najkorzystniejszą złożoną przez: Ośrodek Szkolenia Kierowców RADAR Robert Stelmaszczyk.

Dyrektor GMOPS w Bolkowie

Renata Maziarz