ZAPYTANIE OFERTOWE- POPRAWIONE

Gmina Bolków ul. Rynek 1, 59-420 Bolków
realizuje projekt pt. Aktywna integracja krokiem w przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0001/19-00
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:
1. 180 godzin* warsztatów motywacji i komunikacji
2. 180 godzin* treningu rozwoju osobistego
3. 360 godzin* indywidualnych konsultacji psychologicznych
* pod pojęciem godziny należy rozumieć godzinę dydaktyczną

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 10.02.2020 r. została zmieniona treść zapytania ofertowego – zmiany naniesiono kolorem czerwonym.
 
Zapytanie ofertowe umieszczono w Bazie konkurencyjności gdzie znajdują się wszelkie informacje:
 
 
Print Friendly, PDF & Email