ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Bolków ul. Rynek 1, 59-420 Bolków
realizuje projekt pt. Aktywna integracja krokiem w przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0001/19-00
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:
1. 180 godzin warsztatów motywacji i komunikacji
2. 180 godzin treningu rozwoju osobistego
3. 360 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych

NAZWA I ADRES REALIZATORA:
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie
ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków
tel. 75 74 13 375

Szczegóły i informacje znajdują się na stronie Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231678

załączniki

zapytanie ofertowe 07.02.2020

Print Friendly, PDF & Email