Dyżur Gminno- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie

Członkowie Gminno- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie będą dyżurować dnia 13 listopada od godziny 15:30  w siedzibie Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie pokój nr 4.

Wszystkim potrzebującym pomocy udzielą informacji o możliwościach i formach leczenia odwykowego.

Zainteresowani otrzymają ulotki informacyjne o uzależnieniach.

Print Friendly, PDF & Email