Dożywanie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bolków w 2020 r.

Gmina Bolków- Gminno- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie,

ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków, woj. dolnośląskie, tel. fax (75) 74 13 375, e-mail: kontakt@gmopsbolkow.pl

ogłasza zamówienie bez obowiązku stosowania trybu przetargowego określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych, gdyż szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO, pn. “Dożywanie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bolków w 2020 r.” stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

zapytanie ofertowe żywienie 2020

załączniki żywienie 2020

Print Friendly, PDF & Email