19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Zespół Interdyscyplinarny w Bolkowie jest koordynatorem Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, partnerami są:

  1. Gminno- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie
  2. Komisariat Policji w Bolkowie
  3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie
  4. Gminno- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie
  5. Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie
  6. Szkoły Podstawowe w Sadach Górnych, Lipie i Kaczorowie
  7. Przedszkole Samorządowe w Bolkowie.

Głównym celem kampanii, która organizowana jest na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata, jest budowanie lepszego świata wolnego  od przemocy, świata bezpiecznego, gwarantującego wszystkim prawidłowy rozwój. Autorem kampanii jest Women’s World Summit Foundation, w Polsce  koordynatorem jest  Fundacja po DRUGIE.  Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy,  prowadzone działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

W pierwszych 19 dniach listopada w placówkach oświatowych odbędą się liczne imprezy, które mają przypomnieć o wartościach zapewniającym naszym dzieciom lepsze, bezpieczne życie.

Jeżeli w Twojej rodzinie jest problem przemocy, szukasz pomocy, przyjdź pomożemy.

Print Friendly, PDF & Email