Harmonogram wypłat

Harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od października 2019 do października 2020

okresy zasiłkowe dla poszczególnych świadczeń:

świadczenia rodzinne od 01.11.2019 do 31.10.2020

świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+) od 01.10.2019 do 31.05.2021

fundusz alimentacyjny od 01.10.2019 do 30.09.2020

Print Friendly, PDF & Email