Kurs prawa jazdy kat. C,C+E

W miesiącach kwiecień i maj 2019 dla pięciu uczestników projektu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” zorganizowany został kurs prawa jazdy kategorii C i C + E. Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E łączony przeznaczony jest dla osób, które chcą zostać kierowcą ciężarówki z przyczepą, a nie posiadają prawa jazdy kategorii C. Po zrobieniu kursu prawa jazdy kategorii C i C+E łączonego, oraz zdaniu egzaminu państwowego, otrzymują uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym (o dmc pow. 3,5 tony) z przyczepą. Aby rozpocząć kurs prawa jazdy kategorii C i C+E łączony, uczestnik musi jednak posiadać prawo jazdy kategorii BWymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 21 lat. Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E łączony zawiera 20 godzin teorii, 20 godzin jazdy ciężarówką, oraz 25 godzin jazdy ciężarówką z przyczepą. Podobnie jak w wypadku każdego kursu prawa jazdy, egzamin państwowy można zdać po ukończeniu całego kursu – czyli po ukończeniu teorii i wszystkich jazd, zarówno do kategorii C, jak i C+E.

Zajęcia realizowane są w profesjonalnym ośrodku szkolenia kierowców obejmując swoim zakresem ustawowy zakres zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy, podczas szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Jeleniej Górze poznawać będą zasady prowadzenia samochodu ciężarowego, oraz samochodu ciężarowego z przyczepą. Poznają także tajniki pracy z tachografem. Zgłębią zasady uczestniczenia w ruchu drogowym, kierowców poruszających się pojazdem wielkogabarytowym. Kursanci biorący udział w szkoleniu prawa jazdy C i C+E są już posiadaczami prawa jazdy kategorii B, zatem posiadają wiedzę niezbędną do poruszania się po jezdniach. Ci kursanci w trakcie opracowanych dla nich szkoleń teoretycznych, zgłębią wiedzę z zakresu posługiwania się tachografem, sporządzania raportów i wydruków jak również poznają sposoby czytania map drogowych. Po ukończeniu właściwych sobie zajęć teoretycznych, wszyscy beneficjenci przystąpią do zajęć praktycznych, podczas których poznają budowę samochodu ciężarowego, dowiedzą się także jak przeprowadzać niezbędne konserwacje pojazdu. Odpowiednim dla siebie ciężarowym udadzą się na pierwsze jazdy w rzeczywistych realiach polskich dróg, poznając i oceniając w praktyce sytuacje analizowane podczas zajęć teoretycznych. Omówienie ukazanych na graficznych obrazach sytuacji występujących na drogach a także możliwość przećwiczenia poznanych zasad i sytuacji na symulatorze jazdy, pozwoli na ich rozpoznanie i właściwe postępowanie podczas rzeczywistego poruszania się po drogach. 

Kursy kończą się egzaminem państwowym. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymają prawo jazdy kategorii C i C+E nadające im uprawnienia do prowadzenia samochodów ciężarowych oraz ciężarowych z przyczepą.

Print Friendly, PDF & Email