Kurs kwalifikacji wstępnych przyśpieszonych

Spośród tegorocznych uczestników projektu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” pięciu uczestników zgłosiło zainteresowanie udziałem w tego rodzaju szkoleniu. Czterech panów i jedna Pani, kontynuujący również równolegle udział w kursie prawa jazdy C, C+E zauważyli, że w dzisiejszej dobie industrializacji przemieszczanie się z miejsca na miejsce jest jednym z podstawowych czynników warunkujących funkcjonowanie. Każda niemal firma działająca w obecnej gospodarce kupuje lub sprzedaje różnego rodzaju artykuły czy produkty na szerokim rynku, stale zwiększając zasięg o ile istnieje taka możliwość. Nabywcy natomiast coraz częściej wymagają szybkiej i efektywnej dostawy, zatem uprawnienia do przewozu osób i rzeczy są umiejętnością pożądaną i cenioną na obecnym rynku pracy. Każdy kierowca wożący ludzi oraz towary, zarówno autem osobowym jak i ciężarowym, musi posiadać wiedzę niezbędną związaną ze specyfiką świadczonej przez siebie usługi, stąd wśród beneficjentów projektu potrzeba zgłębienia wiedzy z podobnego zakresu. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawa jakie warunkują właściwe warunki transportu zależnie od rodzaju ładunku, odległości na jaką jest wieziony itp. Pozwalają one jednocześnie na bezpieczne i efektywne poruszanie się. Uczestnicy dowiadują się w jaki sposób należy pracować w przypadku przewozu osób albowiem niekiedy jest to długa trasa obejmująca wiele godzin, wówczas należy stosować odpowiednie procedury, dbając o zachowanie bezpieczeństwa pasażerów oraz zgodne z planem przemieszczanie się na poszczególnych odcinkach trasy.

W przypadku przewozu rzeczy, jeśli kierowca ma za zadanie dostarczyć towar wyprodukowany w macierzystej firmie, wówczas ma on wiedzę na temat ładunku i może właściwie z nim postępować podejmując odpowiednie decyzje związane z transportem. Jednak gdy kierowca zatrudniony jest w firmie kurierskiej specjalizującej się w realizacji przesyłek, nie zawsze wie jaki ładunek dokładnie wiezie. Z reguły towary przeznaczone do transportu pochodzą od różnych dostawców, którzy chcą dostarczyć swoje rzeczy do określonego adresata. Wszelkie towary przeważnie zabezpieczone są różnego rodzaju opakowaniami, kartonami, metalowymi pudłami itp. Niezbędne jest więc zapoznanie się z obowiązującymi symbolami i oznaczeniami charakteryzującymi dany produkt. Inaczej transportuje się i przede wszystkim układa towary w ładowni samochodu znając ich charakter. Towary oznaczone jako np. szkło winny być transportowane w warunkach zabezpieczających przed niekontrolowanymi wstrząsami, towary przeznaczone do spożycia winny być przewożone w warunkach pozwalających na zachowanie świeżości itd. Wszystkie te aspekty tematyki związanej z przewozem osób i rzeczy analizować będą uczestnicy ucząc się jednocześnie wszystkich tematów dotyczących wybranego przez siebie szkolenia. Kurs jak zawsze wieńczy dyplom potwierdzający ukończenie oraz certyfikat dla uczestników stanowiący dowód na nabyte przez nich umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email