Kurs spawacza met. MAG-135 – druga edycja projektu

Spośród uczestników bieżącej edycji projektu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” czterech panów zdecydowało się na wzięcie udziału w kursie spawacza metodą MAG-135. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnicy kursu uzyskują uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG-135 zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG-135 blach i rur ze stali ferrytycznych.

Szkolenie zakończone będzie wydaniem świadectwa oraz Książeczki Spawacza według wymaganych norm wystawioną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień. Uzyskane uprawnia dają kwalifikacje Europejskiego Spawacza Ręcznego w tej metodzie.

Kurs jest niezwykle intensywny, niemniej uzyskane uprawnienia i kwalifikacje są niezwykle ważne i pożądane na obecnym rynku pracy.

Mając podobne umiejętności uczestnik projektu w przyszłości z pewnością będzie mógł swobodniej poruszać się po rynku pracy i wyszukiwać oferty zatrudnienia adekwatne do posiadanych umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email