Kurs opiekun osób starszych – druga edycja projektu

Opiekun osób starszych i chorych to szkolenie, do którego w miesiącu lutym 2019 przystąpiło siedem pań będących uczestniczkami projektu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”. Uczestniczki wiedzą o tym, iż w obecnej rzeczywistości na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na osoby posiadające umiejętności w zakresie opieki nad osobami starszymi i chorymi, wiele zaś firm oferuje prace sezonowe na terenie Niemiec w takim właśnie charakterze. Zatem spośród uczestników projektu siedem pań zdecydowało się na uzyskanie przeszkolenia w tym zakresie. Dwie panie spośród uczestniczek kursu opiekunek, wzięło też udział w kursie języka niemieckiego a jedna z pań w kursie języka angielskie. Szkolenia są tak skorelowane by wzajemnie się uzupełniać, co pozwala na jednoczesne zdobywanie wiedzy na obu płaszczyznach.

Niezwykle istotnym jest fakt, iż zajęcia praktyczne zostaną zorganizowane w Domu Seniora w Karpaczu, gdzie na co dzień pensjonariuszami są zarówno osoby pochodzenia polskiego jak również osoby pochodzenia niemieckiego. Obcowanie z takimi ludźmi pozwoli poznać rzeczywistość pracy w charakterze opiekuna osoby starszej, chorej i mówiącej też w obcym języku. Praktyka podobna jest nieocenioną kopalnią wiedzy i doświadczenia dla uczestniczek. Panie, pod kierunkiem wykwalifikowanych trenerek poznają zasady postępowania związane z opieką nad osobą starszą, chorą. Osoby starsze stanowiące znaczną część społeczeństwa, potrzebują niekiedy wsparcia i pomocy przy realizacji codziennych spraw, natomiast najbliżsi nie zawsze mogą tej pomocy udzielić. Wówczas osoba wykwalifikowana, posiadająca umiejętności związane z opieką nad osobą potrzebującą, wydaje się być niezbędna. Ktoś, kto zadba o podanie leków, poda posiłek a czasem spędzi z osoba starszą choćby trochę czasu, może być tak dla podopiecznej jak i rodziny niezastąpioną pomocą. Kiedy natomiast pomocy wymaga osoba chora, wówczas umiejętności udzielenia pierwszej pomocy, podanie zastrzyków czy dokonanie pomiaru ciśnienia i podjęcie właściwych decyzji w sytuacji kryzysowej, również może być czynnikiem ratującym zdrowie lub życie. Dlatego nabycie podobnych umiejętności, dla uczestniczek projektu jest ważne i oceniają je jako niezbędne z wielu przyczyn. Każdy z nas ma w rodzinie kogoś, kto wymaga lub może wymagać kiedyś pomocy. Obecny rynek pracy gminy Boków nie jest niekiedy atrakcyjny dla osób stanowiących uczestników projektu, natomiast możliwość podjęcia nawet częściowej opieki nad kimś, może być alternatywnym źródłem choćby niewielkiego dochodu.

Po ukończeniu kursu, uczestniczki otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte przez nie umiejętności i predysponujące je do pracy w zawodzie opiekuna osoby starszej i chorej.

Print Friendly, PDF & Email