Kurs obsługi-koparko ładowarki – druga edycja projektu

W dniu 09.02.2019r. w Jeleniej Górze rozpoczęły się kolejne szkolenia dla uczestników projektu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”. Tym razem do szkolenia przystąpili panowie. Dziewięciu uczestników projektu wybrało kurs obsługi koparko-ładowarki. Szkolenia odbywać się będą w w Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, obejmując łącznie 134 godziny zajęć , w tym 52 godziny teorii i 82 godziny praktyki. Zajęcia prowadzone będą pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów na co dzień szkolących w zawodzie operatora koparko-ładowarki. Panowie, podczas intensywnego cyklu szkoleń, poznawać będą teoretyczne i praktyczne zasady pracy koparko-ładowarek.

Część godzin kursu poświęcone zostają na zajęcia teoretyczne, podczas których kursanci zgłębiać będą wiedzę z zakresu użytkowania eksploatacyjnego urządzeń, budowy silników spalinowych, budowy koparko-ładowarek. Kolejny blok szkoleń przybliżać będzie swoim programem wiedzę z zakresu przedmiotów takich jak elementy hydrauliki, podstawami elektrotechniki, technologia robót koparko-ładowarki. W ramach szkoleń przewidziane są także zajęcia pozwalające uczestnikom na poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji technicznej związanej z eksploatacją urządzeń. Obowiązkowym elementem kursu będą również zajęcia z bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwiające uczestnikom poznanie zasad bezpiecznej pracy na koparko-ładowarkach. Po treningu teoretycznym, plan zajęć przewiduje szkolenia praktyczne, gdzie panowie będą mogli bezpośrednio na urządzeniach przećwiczyć uzyskane umiejętności i wiedzę. Zajęcia zorganizowane zostaną w terenie, na rzeczywistych urządzeniach pracujących na co dzień na budowach. Panowie będą mogli doświadczyć realnej pracy na urządzeniu oraz przetrenować pozyskane umiejętności teoretyczne. Po odbyciu wszystkich warsztatów, oraz zaliczeniu egzaminu końcowego, uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz certyfikaty nadające im uprawnienia do pracy na koparko-ładowarkach.

Print Friendly, PDF & Email