Kurs obsługi kasy fiskalnej – druga edycja projektu

W styczniu 2019r. sześć pań uczestniczących w projekcie „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” przystąpiło do szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych. Zakres tematyczny zajęć wybrany został przez same uczestniczki, a szkolenie realizowane było według podziału na konkretne zagadnienia.

Pierwszy blok zajęć objął swoim zakresem teoretyczne problemy związane z właściwym oznaczaniem towaru, matematycznym sposobem naliczania kwot brutto i netto, różnice w wysokościach podatku VAT itp. Drugi, właściwy etap szkolenia objął obsługę samych urządzeń czyli kas fiskalnych, gdzie jako nowość w tym roku zastosowano naukę obsługi terminala do kart płatniczych. Urządzenia te na stałe wpisane są w rzeczywistość biur, sklepów, zakładów usługowych.  Wszędzie tam, gdzie występuje wymiana towarów i usług, niezbędna jest fiskalizacja transakcji. Niezbędna jest zatem obecność odpowiedniej kasy, rejestrującej te operacje. Ponadto w obecnych realiach rynkowych, klienci coraz częściej korzystają z płatności bezgotówkowych, co uwzględnić należało podczas trwania szkoleń. Zatem aby móc podjąć pracę w charakterze sprzedawcy, lub też podjedzie działalności o charakterze usługowym, jednym z podstawowych wymogów jest umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Nowoczesne urządzenia najnowszej generacji potrafią nie tylko zapisywać operacje finansowe, ale również rejestrują i zapamiętują szereg kodów służących właściwemu znakowaniu i szybkiemu rozpoznawaniu produktów, prowadzą też zestawienia fiskalne niezbędne podczas rozliczeń z urzędami. Na takich właśnie kasach mają możność pracować uczestniczki projektu, które zdecydowały się na udział w szkoleniu. Oprócz lekcji teoretycznych, kursantki inscenizują rzeczywiste sytuacje jakie mają miejsce podczas realizacji zakupów czy usług, wykorzystując narzędzie w postaci kasy.

Zakończenie szkolenia jak zawsze zwieńczone będzie wręczeniem dyplomów i zaświadczeń potwierdzających nabyte umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email