Kurs małej księgowości – druga edycja projektu

n

Księgowa to osoba zatrudniona do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Odpowiada za zbieranie i przechowywanie faktur i innych dokumentów, wpisywanie ich do systemu księgowego, a następnie analizowanie danych i wyciąganie z nich informacji istotnych w procesie działalności firmy. Obowiązkiem księgowej jest także pilnowanie, aby spełnione zostały wszystkie obowiązki wobec urzędu skarbowego i innych instytucji.

Dlatego też w dzisiejszych czasach funkcjonowanie jakiejkolwiek firmy nie może obejść się bez osoby odpowiedzialnej za powyższe obowiązki.

Mając świadomość jak istotny jest obecnie zawód księgowej, dwie Panie uczestniczące w projekcie „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” podjęły wyzwanie zgłębienia tajników małej księgowości.

W trakcie kursu realizowanego w profesjonalnym biurze rachunkowym w Jeleniej Górze Panie zapoznały się z takimi dziedzinami pracy księgowego jak:

 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych małych i dużych przedsiębiorstw;
 • prowadzeniem Ksiąg Przychodów i Rozchodów, dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą i nie są zobowiązane do stosowania kasy fiskalnej;
 • prowadzeniem ewidencji przychodów i rozliczeniami podatków;
 • przygotowywaniem rozliczeń podatku dochodowego;
 • rozliczaniem i obsługą płac pracowników;
 • przygotowywaniem rozliczeń i raportów dla ZUS;
 • sporządzaniem raportów statystycznych;
 • prowadzeniem obowiązkowej ewidencji środków trwałych firmy;
 • tworzeniem wniosków kredytowych;
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych opisujących kondycję finansową firmy;
 • analizowaniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Aby prawidłowo realizować powyższe zadania, należy zapoznać się z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczeń księgowych oraz umiejętnie je wypełniać, przechowywać, analizować, raportować czy prowadzić sprawozdawczość.

Uczestniczki, pod kierunkiem wykwalifikowanej trenerki miały możliwość zapoznania się i prowadzenia rzeczywistych dokumentów dla autentycznych firm działających na terenie, obsługiwanym przez biuro rachunkowe, w którym realizowały szkolenie.

Po zakończeniu udziału w szkoleniu Panie otrzymały zaświadczenia oraz certyfikaty potwierdzające ich udział w szkoleniu oraz nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia małej księgowości.

Print Friendly, PDF & Email