Kurs obsługi komputera – II edycja projektu

Miesiące grudzień 2018 i styczeń 2019r. to dla uczestników drugiej edycji projektu Zaprojektuj z nami swoją przyszłość to czas intensywnych szkoleń. Z dniem 15 grudnia  2018 kolejna bowiem grupa spośród 30 osób rekrutowanych do tegorocznej edycji projektu, przystępuje do realizacji kursu. Tym razem jest to kurs obsługi komputera, do którego przystąpiło 10 osób. Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych podczas których uczestnicy będą poznawać lub doskonalić podstawy obsługi komputera, pracę z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz poruszania się w sieci Internet. Zajęcia prowadzone są stosownie do potrzeb i możliwości uczestników, w taki sposób aby jak najefektywniej przekazać im wiedzę oraz zachęcić do dalszego samodoskonalenia.

Spotkania rozplanowano na kilka tygodni po ok. 5 godzin dydaktycznych dziennie. Uczestnicy pracują w taki sposób, aby osoby które po raz pierwszy zetknęły się z komputerem mogły rozpocząć naukę od podstaw, natomiast te osoby, które zapoznały się już wcześniej z pracą na komputerze, mogły rozwijać i poszerzać wiedzę już posiadaną. Zajęcia zostały opracowane tak, aby uwagę uczestników skierować na nabycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu opracowywania różnego rodzaju pism, właściwego ich edytowania. Pisanie w edytorze tekstu dostarczać ma przede wszystkim wiedzy dotyczącej pisania pism urzędowych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, właściwego rozmieszczania zapisków na stronie. W kolejnym bloku zajęć, beneficjenci nauczą się też korzystania z programu służącego do prowadzenia różnego rodzaju kalkulacji. Arkusz kalkulacyjny pozwala w szybki i przystępny sposób sporządzić różnego rodzaju tabele czy wykresy. Jest to proste narzędzie do przekazania informacji w postaci przejrzystych i czytelnych zestawień. Kolejny etap to sieć Internet oraz poczta elektroniczna. Internet to, jak wiadomo, skarbnica wszelkiej wiedzy i niezastąpione dziś narzędzie służące do sprawnego poruszania się po rynku pracy. Za pomocą Internetu a także poczty elektronicznej, można w sposób łatwy i szybki skontaktować się z pracodawcą, przeprowadzić wstępną rozmowę, określić preferencje i zasady ewentualnych spotkań czy rozmów. W dzisiejszych okolicznościach, czas nierzadko jest kluczowym czynnikiem decydującym o znalezieniu zatrudnienia a korzystanie z Internetu oraz poczty e-mail pozwala na jego zaoszczędzenie jak również na dotarcie do wielu potencjalnych ofert jednocześnie. Są to narzędzia bez których trudno jest funkcjonować we współczesnym świecie i poszukiwać pracy na rynku globalnym. Wszyscy doskonale wiedzą, iż bez umiejętności obsługi komputera trudno jest w dzisiejszych czasach zaistnieć w sposób poważy na rynku pracy. Ponadto powszechnie wiadomo jest, iż Internet jest doskonałą formą rozrywki i komunikacji. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w zajęciach.

Print Friendly, PDF & Email