Kurs języka angielskiego – II edycja projektu

W dniu 20 grudnia 2018r. czworo uczestników drugiej edycji projektu Zaprojektuj z nami swoją przyszłość przystąpili do nauki języka angielskiego. Zarówno obecni uczestnicy projektu jak również wszystkie osoby poruszające się po rynku pracy mają głęboką świadomość, iż we współczesnym świecie umiejętność porozumiewania się w innym niż ojczysty języku, niezbędna jest do funkcjonowania i komunikowania się. Możliwość kontaktowania się w języku obcym, podnosi też atrakcyjność osób poszukujących pracy. Uczestnicy przystąpili do zajęć obejmujących podstawy języka angielskiego, co pozwoli im przyswoić podstawowe formy komunikacji oraz nabiorą umiejętności odnajdywania się poza granicami kraju. Umiejętność nawiązania kontaktu i spytania o drogę, lotnisko, hotel czy lekarza niezbędne są zarówno turystom jak i ludziom wyruszającym w poszukiwaniu zatrudnienia. Zatem zajęcia skonstruowano w taki sposób, aby kursanci uzyskali jak najwięcej cennych informacji przydatnych w ewentualnych kontaktach na terenie innych państw. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną trenerkę, która na co dzień pracuje w zawodzie nauczycielem języka angielskiego. Zajęcia mają charakter kameralny, co znacznie wpływa na komunikację na drodze terner-kursant i pozwala na bieżąco analizować wątpliwości, pytania czy problemy i rozwiązywać je bezpośrednio, pracując z prowadzącą. Dzięki tak zorganizowanym zajęciom, cały czas przeznaczony na szkolenie oraz cała praca trenera trafia bezpośrednio do kursantów. Natomiast możliwość prowadzenia konwersacji bezpośrednio z prowadzącym, jak również pomiędzy uczestnikami pozwala na bieżące korygowanie wszelkich potknięć, rozwiewanie wątpliwości dzięki czemu uczestnicy od samego początku nabierają właściwych nawyków oraz umiejętności.

Po opanowaniu przez uczestników podstawowego zasobu słów i zwrotów, uczyć się będą zachowań w tych sytuacjach, jakie na co dzień spotykają podróżnego trafiającego do obcego kraju. Zatem postępowanie na lotnisku, znajdowanie właściwych środków transportu lub poruszanie po mieście to są podstawowe tematy jakie szlifować i zgłębiać będą uczestnicy. Nauczą się też posługiwać się językiem pisanym, niemniej większy nacisk zajęć położony jest na konwersację. Ponadto uczestnicy do swojej dyspozycji otrzymali materiały szkoleniowe stanowiące pomoc i wsparcie podczas doskonalenia nauki. Kurs ukończy się wręczeniem uczestnikom stosownych certyfikatów potwierdzających ich umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email