Kurs języka niemieckiego – II edycja projektu

W dniu 10 grudnia 2018r. dla uczestników II edycji projektu Zaprojektuj z nami swoją przyszłość rozpoczął się kurs nauki języka niemieckiego w stopniu podstawowym. Sześcioro uczestników projektu zgłosiło chęć wzięcia udziału w kursie językowym. We współczesnym świecie umiejętność porozumiewania się w innym niż ojczysty języku, niezbędna jest do funkcjonowania i komunikowania się a także stanowi pożądany wymóg stawiany przez pracodawców podczas rekrutacji na stanowiska pracy. Uczestnicy przystąpili do zajęć obejmujących swoim zakresem tematy ułatwiające odnalezienie się w codziennych, najprostszych sytuacjach a także te związane bezpośrednio z opieka nad osobami starszymi. Umiejętności takie jak zapytanie o drogę, znalezienie parkingu, restauracji, hotelu, dojście do obiektu czy uzyskanie pomocy medycznej wydawało się najwłaściwszym kierunkiem szkolenia. W taki też sposób skonstruowane zostały zajęcia dla uczestników, aby uzyskali jak najwięcej cennych informacji przydatnych w ewentualnych kontaktach na terenie Niemiec. Niemniej aby zgłębić różne tematy, niezbędna jest znajomość słówek oraz podstawowych zasad gramatycznych obowiązujących w danym języku. Dlatego zajęcia podzielone zostały na odpowiednie bloki programowe, dzięki czemu kursanci zdobywali stopniowo niezbędną wiedzę. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanego trenera, na co dzień pracującego w zawodzie nauczycielem języka niemieckiego. Istotny jest fakt, iż tylko siedem osób przystąpiło do kursu języka niemieckiego. Dzięki temu cały czas przeznaczony na szkolenie oraz cała praca trenera trafia bezpośrednio do nich. Mają tez możliwość prowadzenia konwersacji bezpośrednio z prowadzącym, który na bieżąco koryguje wszelkie potknięcia, co pozwala od samego początku nabrać właściwych nawyków oraz umiejętności.

Po opanowaniu przez kursantów podstawowego zasobu słów i zwrotów, uczyć się będą zachowań w tych sytuacjach, jakie na co dzień spotykają podróżnego trafiającego do obcego kraju. Zatem postępowanie na lotnisku, znajdowanie właściwych środków transportu lub poruszanie po mieście to są tematy jakie zgłębiać będą uczestnicy. Uczestnicy zdobędą umiejętność posługiwania się językiem pisanym, niemniej większy nacisk zajęć położony jest na konwersację. Każdą zaś scenkę i możliwą aranżację sytuacji ćwiczą bezpośrednio między sobą i trenerem. Ponadto uczestnicy do swojej dyspozycji otrzymali materiały szkoleniowe stanowiące pomoc i wsparcie podczas doskonalenia nauki. Kurs ukończy się wręczeniem uczestnikom stosownych certyfikatów potwierdzających ich umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email