INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja w sprawie wyłonienia realizatora zadania, w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 20.11.2018r. na przeprowadzenie  szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje uczestników projektu pt. Zaprojektuj z nami swoją przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0001/17-00

 

Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęło siedem ofert.

Na podstawie analizy otrzymanych ofert wybrano najkorzystniejszą złożoną przez: Ośrodek Szkolenia Kierowców RADAR Robert Stelmaszczyk.

Dyrektor GMOPS w Bolkowie

Renata Maziarz

Print Friendly, PDF & Email