Informacja o wyborze wniosków

Wykaz wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków na rok 2019

 

Lp Nazwa programu Imię i nazwisko prowadzącego
1 Zajęcia z elementami Profilaktyki w świetlicy wiejskiej w Wolbromku Agata Petkowicz
2 Zajęcia z elementami Profilaktyki w świetlicy wiejskiej w Lipie Magdalena Kupiec
3 Zajęcia profilaktyczno rekreacyjno-sportowe w Kaczorowie Mirosław Jaworski
4 Zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami Profilaktyki – Lipa Stanisław Waligóra
5 Sala siłowo-ruchowa w Bolkowie Dariusz Morawski

 

Dyrektor GMOPS

mgr Renata Maziarz

Print Friendly, PDF & Email