ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Bolków ul. Rynek 1, 59-420 Bolków w związku z realizacją drugiej edycji projektu pt. Zaprojektuj z nami swoją przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0001/17-00

zaprasza do złożenia oferty na:

usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie  szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje uczestników projektu.

NAZWA  I ADRES REALIZATORA (zwanym dalej Zamawiającym):

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie

  1. Kolejowa 10, 59-420 Bolków

tel. 75 74 13 375

zapytanie ofertowe z 20.11.2018

załącznik 1;   załącznik 2załącznik 3

Print Friendly, PDF & Email