II grupa uczestników – Warsztaty motywacji i komunikacji, trening rozwoju osobistego

W dniu 28.08.2018r. nowo pozyskana 30-toosobowa grupa uczestników projektu “Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” rozpoczęła pod kierunkiem psychologa udział w warsztatach motywacji i komunikacji społecznej. Uczestnicy, podzieleni na 3 mniejsze grupy A, B i C przystąpili do sukcesywnego udziału w warsztatach, zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem spotkań.

Każdy z uczestników weźmie udział w 60 godzinach zajęć grupowych złożonych z 30 godzin warsztatów motywacji  i komunikacji oraz 30 godzin treningu rozwoju osobistego. Każdy uczestnik odbędzie również spotkania indywidualne z psychologiem zaplanowane na 6 godzin podczas których będzie mógł omówić z trenerem te problemy czy sytuacje krytyczne, których z różnych przyczyn nie chce lub nie może poruszać w trakcie zajęć grupowych. W trakcie zajęć grupowych uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowej komunikacji. Realizując warsztaty motywacji i komunikacji społecznej skupią się na takich zagadnieniach jak sposoby budowania relacji z nieznanymi osobami, techniki aktywnego słuchania, podejmowanie działań w kierunku zmiany dotychczasowego życia „bez pracy”, normy i zasady współuczestniczenia w grupie.  W czasie trwania zajęć poznawać będą techniki redukujące negatywne emocje oraz nauczą się jak wprowadzać satysfakcjonujące zmiany osobiste, oraz jak przezwyciężać problemy życiowe. Będą pracować nad właściwym poczuciem własnej wartości, samooceną, radzeniem sobie z krytyką a także odbędą trening asertywnych zachowań.

Trening rozwoju osobistego to kontynuacja zajęć z psychologiem, podczas których uczestnicy pracować będą nad definiowaniem źródeł stresu oraz sposobami radzenia sobie z nimi, definiować będą trudne emocje i metody radzenia sobie z nimi. Ponadto zajmą się rodzajami konfliktów prywatnych i zawodowych oraz sposoby znajdowania rozwiązań tych konfliktów. Ważnym elementem pracy będzie praca nad zmianami w sposobie myślenia i praca nad przekonaniami na dany temat, ustalenie mocnych stron w dokonywaniu życiowych zmian i praca nad wzrostem odporności psychicznej.

Zajęcia potrwają do dnia 28 sierpnia 2018 do 11 grudnia 2018r.r. Po ukończeniu szkoleń beneficjentom wręczone zostaną certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email