II edycja projektu “Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”

W dniu 22 sierpnia 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie II edycji projektu Zaprojektuj z nami swoją przyszłość w Bolkowie. Projekt stanowiący kontynuację I edycji trwającej od VII 2017 do VI 2018r. został opracowany w taki sposób by skierować go to tych osób z terenu gminy i miasta Bolków, które w życiu codziennym borykają się z trudnościami związanymi z bezrobociem, niepełnosprawnością czy uzależnieniami.

W lokalu należącym do Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie mieszczącym się przy ul. Bolka 8 B w Bolkowie, 30 uczestników II edycji projektu spotkało się z realizatorami projektu aby dokładnie zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie, omówić wszelkie szczegóły oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Uczestnicy podpisali również niezbędne dokumenty stanowiące o ich zaangażowaniu w realizację do projektu, a także zapoznali się z metodyką i pracą całego zespołu. Wśród uczestników widoczne było duże zainteresowanie udziałem, chętnie zadawali pytania i wyjaśniali nurtujące ich wątpliwości. Omawiali i dowiadywali się o poszczególne etapy zaplanowanych działań, dyskutowali na temat korzyści płynących z udziału w projekcie oraz możliwości płynących z nowo nabytych umiejętności.  Uczestnicy okazali się być bardzo zainteresowani udziałem w szkoleniach zawodowych i szczerze opisywali w dokumentacji swój preferencje co do zajęć w których chcieliby brać udział. Z pewną rezerwą podchodzili do udziału w treningach rozwoju osobistego raz warsztatach motywacji i komunikacji, gdyż zajęcia te prowadzone będą przez pedagoga i psychologa. Jednak, dzięki wizycie psycholożki-trenerki, wszelkie negatywne emocje zostały rozproszone. Następnie, 30 osobowa grupa uczestników obecnej edycji została podzielona na 3 grupy dziesięcioosobowe, które już za kilka dni rozpoczną udział w warsztatach motywacji i komunikacji. Podział na mniejsze grupy ma na celu jak najdokładniejsze dotarcie do uczestników w sposób umożliwiający im najbardziej efektywny udział w zajęciach. Podczas wyłaniania poszczególnych grup, uwzględnione zostały preferencje uczestników oraz ich możliwości czasowe, rodzinne, komunikacyjne itp. Dzięki temu, uczestnicy będą mogli realizować program zgodnie w wyznaczonym harmonogramem  zgodnie z własnymi możliwościami.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej i ciepłej atmosferze, a zarówno uczestnicy jak i pracownicy Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Bolkowie, rozstai się pełni pozytywnej energii niezbędnej do realizacji kolejnych etapów projektu.

Print Friendly, PDF & Email