ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Bolków ul. Rynek 1, 59-420 Bolków w związku z realizacjią projektu pt. ?Zaprojektuj z nami swoją przyszłość? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0001/17-00

zaprasza do złożenia oferty na:

usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie  szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje uczestników projektu.

NAZWA  I ADRES REALIZATORA (zwanym dalej Zamawiającym):

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie

  1. Kolejowa 10, 59-420 Bolków

tel. 75 74 13 375

 

zapytanie ofertowezałącznik 1; załącznik 2; załącznik 3; załącznik 4; załącznik 5.

Print Friendly, PDF & Email