Spotkanie w dniu 27.09.2017

W dniu 27 września 2017r. odbyło się spotkanie inauguracyjne uczestników projektu ?Zaprojektuj z nami swoją przyszłość? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego na lata 2014 ? 2020, z zespołem projektu. Uczestnicy, po raz pierwszy oficjalnie wzięli udział w projekcie, który napisany i stworzony został z myślą o nich. Pracownicy socjalni Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Bolkowie już od miesiąca lipca intensywnie pracowali nad wyłonieniem spośród osób korzystających z pomocy społecznej osób mogących wziąć udział w projekcie. Uczestnikami zostały osoby w wieku aktywności zawodowej, z różnych powodów pozostających w trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej, które dzięki udziałowi w projekcie będą mogły wzmocnić poczucie własnej wartości, nabrać pewności siebie, wzmocnić swoje kompetencje społeczne jak również podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe poprzez udział w wybranych przez siebie kursach i szkoleniach zawodowych.

W lokalu należącym do Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie mieszczącym się przy ul. Bolka 8 B w Bolkowie, 30 uczestników tegorocznej edycji projektu spotkało się z realizatorami projektu aby dokładnie zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie, omówić wszelkie szczegóły oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Uczestnicy podpisali dokumenty stanowiące o ich zaangażowaniu w realizację do projektu, a także zapoznali się z metodyką i pracą całego zespołu. Wśród uczestników widoczne było duże zainteresowanie udziałem, chętnie omawiali i dowiadywali się o poszczególne etapy zaplanowanych działań, dyskutowali na temat korzyści płynących z udziału w projekcie oraz możliwości płynących z nowo nabytych umiejętności.  Uczestnicy okazali się być bardzo zainteresowani udziałem w szkoleniach zawodowych i szczerze opisywali w dokumentacji swój preferencje co do zajęć w których chcieliby brać udział. Z niewielką rezerwą potraktowali udział w treningach rozwoju osobistego raz warsztatach motywacji i komunikacji, gdyż zajęcia te prowadzone będą przez pedagoga i psychologa, jednak wszelkie negatywne emocje rozproszone zostały natychmiast przez panią trenerkę, która wprowadziła uczestników w tematykę związaną z warsztatami. Następnie, 30 osobowa grupa została podzielona na 3 grupy dziesięcioosobowe, które już za kilka dni rozpoczną udział w warsztatach motywacji i komunikacji. Podział na mniejsze grupy ma na celu jak najdokładniejsze dotarcie do uczestników w sposób umożliwiający im najbardziej efektywny udział w zajęciach. Podczas wyłaniania poszczególnych grup, uwzględnione zostały preferencje uczestników oraz ich możliwości czasowe, rodzinne, komunikacyjne itp. Dzięki temu, uczestnicy będą mogli realizować program zgodnie w wyznaczonym harmonogramem  zgodnie z własnymi możliwościami.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej i ciepłej atmosferze, a zarówno uczestnicy jak i pracownicy Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Bolkowie, rozstai się pełni pozytywnej energii niezbędnej do realizacji kolejnych etapów projektu.

Print Friendly, PDF & Email