OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Gminno ? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od miesiąca marca 2017 roku na mocy Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2017 ? 2020 osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w następujących terminach:

 • PRAWNIK każda ostatnia środa miesiąca od godz. 15.30. do godz. 17.30. 
  • 21.01.2017.
  • 22.02.2017.
  • 29.03.2017.
  • 26.04.2017.
  • 31.05.2017.
  • 28.06.2017.
  • 26.07.2017.
  • 30.08.2017.
  • 27.09.2017.
  • 25.10.2017.
  • 29.11.2017.
  • 27.12.2017.
 • PSYCHOLOG każda druga piątek miesiąca od godz. 13.30. do godz. 15.30.
 • 13.01.2017.
 • 10.02.2017.
 • 10.03.2017.
 • 14.04.2017.
 • 12.05.2017.
 • 09.06.2017.
 • 14.07.2017.
 • 11.08.2017.
 • 08.09.2017.
 • 13.10.2017.
 • 10.11.2017.
 • 09.12.2017.

Poradnictwo jest udzielane w budynku Gminno ? Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 10, pokój nr 2, telefon: 0757413375.

Print Friendly, PDF & Email