Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień

Beneficjentom projektu systemowego Pt. ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? realizowanego przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, niektórych szkoleń realizowanych w jego ramach nie trzeba przestawiać. Należy do nich m.in. kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień. Szkolenia te cieszą się dużym zainteresowaniem podczas każdej edycji projektu. Dlatego też również i w tym roku czterech panów zdecydowało się na udział w kursie ?Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień?.
Szkolenia odbywać się będą w Jeleniej Górze, obejmując łącznie 202 godziny zajęć prowadzonych pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów na co dzień szkolących w zawodzie operatora koparko-ładowarki. Panowie, podczas intensywnego cyklu szkoleń, poznawać będą teoretyczne i praktyczne zasady pracy koparko-ładowarek. Część godzin kursu poświęcone zostają na zajęcia teoretyczne, podczas których beneficjenci zgłębiać będą wiedzę z zakresu użytkowania eksploatacyjnego urządzeń, budowy silników spalinowych, budowy koparko-ładowarek. Kolejny blok szkoleń przybliżać będzie swoim programem wiedzę z zakresu przedmiotów takich jak elementy hydrauliki, podstawami elektrotechniki, technologia robót koparko-ładowarki.
W ramach szkoleń przewidziane są także zajęcia pozwalające beneficjentom na poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji technicznej związanej z eksploatacją urządzeń. Obowiązkowym elementem kursu będą również zajęcia z bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwiające beneficjentom poznanie zasad bezpiecznej pracy na koparko-ładowarkach. Po treningu teoretycznym, plan zajęć przewiduje szkolenia praktyczne, gdzie panowie będą mogli bezpośrednio na urządzeniach przećwiczyć uzyskane umiejętności i wiedzę. Zajęcia zorganizowane zostaną w terenie, na rzeczywistych urządzeniach pracujących na co dzień na budowach. Panowie będą mogli doświadczyć realnej pracy na urządzeniu oraz przetrenować pozyskane umiejętności teoretyczne.
Po odbyciu wszystkich warsztatów, oraz zaliczeniu egzaminu końcowego, beneficjenci otrzymają zaświadczenia oraz certyfikaty nadające im uprawnienia do pracy na koparko-ładowarkach w zakresie III klasy uprawnień.

Print Friendly, PDF & Email