Opiekun osoby starszej z podstawami języka niemieckiego

 Opiekun osób starszych i chorych to szkolenie zorganizowane po raz kolejny w ramach projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę?. Tegoroczna edycja została jednak wzbogacona o możliwość nabycia umiejętności porozumiewania się językiem niemieckim w stopniu podstawowym Tym samym kurs stał się znacznie bardziej atrakcyjny i zyskał duże zainteresowanie wśród beneficjentów. Zainteresowane panie podobnie jak w ubiegłych latach, pod kierunkiem wykwalifikowanych trenerów poznawały zasady postępowania związane z opieką nad osobą starszą, chorą a także uczyły się porozumiewać w języku niemieckim. Osoby starsze, jak wynika z corocznych statystyk, stanowią coraz większą grupę społeczną. Są to niejednokrotnie osoby potrzebujące wsparcia i pomocy przy realizacji codziennych spraw, natomiast ich najbliżsi nie zawsze mogą tej pomocy udzielić. W takich sytuacjach, osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, posiadająca umiejętności związane z opieką nad osobą potrzebującą, wydaje się być niezbędna. Ktoś, kto zadba o podanie leków, zadba o posiłek a czasem spędzi z osoba starszą choćby trochę czasu na rozmowie, może być tak dla podopiecznej jak i rodziny niezastąpioną pomocą. Kiedy natomiast pomocy wymaga osoba chora, wówczas niezbędne są umiejętności udzielenia pierwszej pomocy, podanie zastrzyków czy dokonanie pomiaru ciśnienia a także podjęcie właściwych decyzji w sytuacji konieczności wezwania lekarza. Obecność takiej osoby przy chorym może niekiedy zdecydować o jego zdrowiu lub życiu. Nabycie zatem podobnych umiejętności, dla beneficjentów projektu jest ważne i oceniają je jako niezbędne z wielu przyczyn. Każdy z nas ma w rodzinie kogoś, kto wymaga lub może wymagać kiedyś pomocy. Obecny rynek pracy gminy Boków bywa mało atrakcyjny dla osób stanowiących beneficjentów projektu, natomiast możliwość podjęcia choćby częściowej opieki nad kimś, może być alternatywnym źródłem choćby niewielkiego dochodu. Ponadto zdarza się, iż niekiedy opiekunowie osób starszych i chorych poszukiwani są do opieki nad pacjentami w Niemczech. Stąd odpowiedź na powyższe zapotrzebowanie w postaci rozszerzenia szkolenia o możliwość nauki języka. Mieszkańcy naszej gminy chętnie podejmują prace sezonowe za granicą, aby choć częściowo podreperować budżet domowy, dlatego zainteresowanie beneficjentek projektu szkoleniem, mimo iż nie należy ono do łatwych, było duże.
Po ukończeniu kursu, uczestniczki otrzymały certyfikaty potwierdzające nabyte przez nie umiejętności i predysponujące je do pracy w zawodzie opiekuna osoby starszej i chorej a także poświadczenia posiadania umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w stopniu podstawowym.

Print Friendly, PDF & Email