Kurs komputerowy

Kolejnym kursem zorganizowanym w czerwcu 2014r, dla beneficjentów projektu Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę są zajęcia z zakresu obsługi komputera. Uczestnicy podczas zajeć naywać będą umiejętności z zakresu obsługi programów Word, Exel, Paint oraz poruszania się po sieci Internet. Do dyspozycji nowe komputery wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie,  oraz fachową literaturę służącą nauce obsługi programów. Pod kierunkiem trenera przystąpili do zajęć obejmujący 50 godzin dydaktycznych poświęconych zgłębieniu wiedzy z zakresu obsługi edytora tekstu, programu kalkulacyjnego, poruszania się w sieci, posługiwania komunikatorami i pisania wiadomości e-amail.

Zajęcia zostały zaplanowane po ok. 5 godzin dziennie aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb i możliwości uczestników a ich tematyka ukierunkowana na nabycie umiejętności przydatnych w pracy i podczas poszukiwania pracy. Zatem beneficjenci uczą się obsługiwać edytor tekstu i sporządzać jednocześnie dokumenty aplikacyjne. Poruszając się po sieci Internet dowiadują się w jaki sposób wyszukiwać oferty pracy, znajdować pracodawców oraz kontaktować się z nimi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub istniejących w sieci komunikatorów.

Zajęcia cieszą się zainteresowaniem uczestników albowiem wszyscy mają świadomość, iż w dzisiejszych czasach obsługa komputera jest jedną z podstawowych umiejętności wymaganych przez pracodawców, bez której trudno jest swobodnie poruszać się po rynku pracy. Ponadto korzystanie z sieci zdecydowanie poszerza możliwości dotarcia do pracodawców, do ofert pracy w kraju oraz za granicą.

Po ukończeniu kursu, uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające nabyte przez nich umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email