Zajęcia z doradcą zawodowym

Zajęcia z doradcą zawodowym to już stały punkt realizacji projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę?. Podczas pięciodniowego bloku zajęć uczestnicy wezmą udział w warsztatach oraz szkoleniach pozwalających im określić swoją pozycję na obecnym rynku pracy. Zajęcia maja na celu zdefiniowanie i odnalezienie własnych możliwości, określenie posiadanych umiejętności i odniesienie ich do ofert pracy istniejących na obecnym rynku. Warsztaty mają również pomóc uczestnikom w określeniu własnych mocnych i słabych stron, określających ich potencjał jako ewentualnych pracowników. Szkolenia maja również na celu odkrycie tych sfer życia, w których beneficjenci odnajdują się i potrafią uplasować się w konkretnej branży. Podobne zajęcia pomagają odnaleźć właściwy kierunek postępowania oraz podjąć kroki zmierzające do właściwego poruszania się po rynku pracy. Zajęcia obejmują również działania zmierzające do pozyskania umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz nawiązywania kontaktów z pracodawcami wszelkimi dostępnymi metodami, głównie poprzez wykorzystanie sieci Internet. Warsztaty prowadzone są w formie zabaw oraz luźnych dyskusji na dokładnie sprecyzowane tematy, które w sposób nie wymuszony angażują uczestników do pracy, do wypowiadania się przed grupą, wyjaśniania własnego stanowiska. Utrzymane są jednak w lekkiej formie, w taki sposób aby jak najprecyzyjniej dotrzeć do wszystkich uczestników.

Zajęcia odbywają się zarówno w grupie jak i indywidualnie z każdym uczestnikiem. Wówczas, każdy ma możliwość pracy nad własnym, konkretnym problemem. Może też skupić się na określonym, sobie właściwym temacie.

Po ukończeniu warsztatów, beneficjenci jak zawsze otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające ich udział w zajęciach.

Print Friendly, PDF & Email