Spotkanie integracyjne 20.12.2013

W dniu 20 grudnia 2013r. dla beneficjentów projektu Klub Integracji Społecznej zorganizowano spotkanie integracyjne. Spotkanie miało wyjątkowy charakter, gdyż stanowiło swoiste podsumowane prac nad tegoroczną edycją oraz nad całokształtem trzyletniego projektu realizowanego w GMOPS w Bolkowie. Beneficjenci tegorocznej edycji oraz zespół projektowy dyskutowali na temat spostrzeżeń uczestników dotyczących udziału w projekcie, korzyści jakie obie strony wyniosły z niego i osobistych uwag. Kierownik ośrodka przywitała wszystkich uczestników spotkania, po czym podziękowała beneficjentom za przystąpienie do projektu i zaangażowanie, natomiast zespołowi projektowemu za wkład i prace na rzecz jego realizacji.

Po oficjalnym powitaniu Kierownik zaprosiła wszystkich uczestników do degustacji poczęstunku, który w przededniu Świąt Bożego Narodzenia składał się ze staropolskich potraw wigilijnych. Nie zabrakło więc barszczu z uszkami, karpia oraz pierogów. W związku ze atmosferą przedświąteczną, wszyscy uczestnicy składali sobie również życzenia. Następnie Koordynator projektu wręczyła beneficjentom dyplomy oraz drobne, słodkie upominki. W dalszej części spotkanie przybrało charakter bardziej nieformalny, rozmowy zeszły na tematy spontaniczne. Beneficjenci opisywali swoje wrażenia z ostatnich miesięcy, oceniali udział w projekcie, oraz korzyści jakie odnieśli przystępując do niego. Pracownicy GMOPS w Bolkowie natomiast opisywali swoje konkluzje z prac realizowanych w trakcie trwania projektu.

Po trzech latach wspólnych działań i podjęciu współpracy z ponad sześćdziesięcioma beneficjentami uczestniczącymi w różnych szkoleniach, pracownicy mogli opisać własne spostrzeżenia i wrażenia oraz ocenić efekty swojej pracy.

 

Print Friendly, PDF & Email