Spotkanie integracyjne 19.12.2013

           W dniu 19 grudnia 2013r. w związku z zakończeniem tegorocznej edycji projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę?, dla jego beneficjentów zorganizowane zostało spotkanie integracyjne. Celem potkania było podsumowanie ostatnich miesięcy i działań realizowanych w projekcie, a także spędzenie czasu w sposób nieformalny, sprzyjający luźnej rozmowie. Beneficjenci i członkowie zespołu projektowego rozważali swoje spostrzeżenia na temat wspólnej pracy podczas realizacji projektu. Kierownik GMOPS w Bolkowie podziękowała uczestnikom za zaangażowanie i podjęcie wyzwania jakim było uczestniczenie w projekcie. Następnie głos zabrał Burmistrz Bolkowa, który podkreślił wagę realizowania podobnych przedsięwzięć zarówno przez instytucje jak również znaczenie jakie mają one dla mieszkańców gminy Bolków.

Po oficjalnym przywitaniu, które miało nieco formalny charakter, uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do degustacji przygotowanego dla nich poczęstunku. Na tym etapie rozmowy stały się bardziej swobodne, luźniejsze a atmosfera spotkania przybrała spontaniczny charakter. Bardzo miłym i od lat praktykowanym akcentem spotkania było wręczenie beneficjentom drobnych, słodkich  upominków. Spotkania integracyjne organizowane w ramach projektów to miły i relaksujący element działań, pozwalający na zniwelowanie niektórych choćby barier  powstających pomiędzy klientami ośrodka pomocy społecznej a jego pracownikami. Pozwalają także obu stronom spotkania na nabranie dystansu oraz znalezienia innej perspektywy do problemów społeczeństwa jak i pracy pracowników ośrodka pomocy społecznej. Biurowy dystans zastępuje ludzka życzliwość natomiast bezpośredni kontakt pozwala na nawiązanie innych, nieformalnych relacji. Spotkanie dzięki swojemu charakterowi, stanowiło dla wszystkich uczestników formę relaksu i odpoczynku w gronie znajomych, oraz chwilowe choćby wytchnienie od codziennych trosk.

Print Friendly, PDF & Email