Kurs opiekuna osoby starszej i chorej

Opiekun osób starszych i chorych to szkolenie zorganizowane już po raz drugi w ramach projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę?. Okazało się, iż ubiegłoroczny kurs był bardzo ciekawy i pożyteczny a uczestniczki biorące w nim udział były wyrażały się o nim z wielką aprobatą. Zatem tegoroczna edycja projektu również w swym zakresie objęła możliwość przeszkolenia w tym zakresie kilku beneficjentek. Panie podobnie jak w ubiegłym roku, pod kierunkiem wykwalifikowanej trenerki poznawały zasady postępowania związane z opieką nad osobą starszą, chorą.

Osoby starsze stanowiące znaczną część naszego społeczeństwa, potrzebują niekiedy wsparcia i pomocy przy realizacji codziennych spraw, natomiast najbliżsi nie zawsze mogą tej pomocy udzielić. Wówczas osoba wykwalifikowana, posiadająca umiejętności związane z opieką nad osobą potrzebującą, wydaje się być niezbędna. Ktoś, kto zadba o przyjęcie leków, poda posiłek a czasem spędzi z osoba starszą choćby trochę czasu, może być tak dla podopiecznej jak i rodziny niezastąpioną pomocą. Kiedy natomiast pomocy wymaga osoba chora, wówczas umiejętności udzielenia pierwszej pomocy, podanie zastrzyków czy dokonanie pomiaru ciśnienia i podjęcie właściwych decyzji w sytuacji kryzysowej, również może być czynnikiem ratującym zdrowie lub życie.

 Dlatego nabycie podobnych umiejętności, dla beneficjentem projektu jest ważne i oceniają je jako niezbędne z wielu przyczyn. Każdy z nas ma w rodzinie kogoś, kto wymaga lub może wymagać kiedyś pomocy. Obecny rynek pracy gminy Boków nie jest niekiedy atrakcyjny dla osób stanowiących beneficjentów projektu, natomiast możliwość podjęcia choćby częściowej opieki nad kimś, może być alternatywnym źródłem choćby niewielkiego dochodu.

Po ukończeniu kursu, uczestniczki otrzymały certyfikaty potwierdzające nabyte przez nie umiejętności i predysponujące je do pracy w zawodzie opiekuna osoby starszej i chorej.

Print Friendly, PDF & Email