Kurs obsługi wózka jezdniowego

W miesiącu sierpniu 2013r. beneficjenci projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? przystąpili do kursu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Jest to szkolenie cieszące się wśród uczestników rokrocznie coraz większym zainteresowaniem i to nie tylko wśród panów ale również wśród pań stanowiących coraz większą grupę osób przystępujących do zajęć. Szkolenia odbywają się w ośrodku szkoleniowym w Jaworze, gdzie pod kierunkiem wykładowców uczestnicy poznają zasady działania wózków, ich budowę oraz sposób pracy. Po zajęciach teoretycznych, beneficjenci przystępują do zajęć praktycznych, mając możliwość przetestować nabyte umiejętności na prawdziwym sprzęcie.

Zajęcia trwają dość długo, gdyż cały kurs obejmuje po kilka godzin dziennie na przestrzeni pięciu tygodni. Jednak po ich ukończeniu, beneficjenci nabędą uprawnienia do pracy na urządzeniu. W dzisiejszym świecie każdy niemal zakład pracy potrzebuje przemieszczania sprzętów, towarów i odbywa się to przeważnie z zastosowaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Dlatego posiadanie podobnych kwalifikacji stanowi dla beneficjentów z pewnością duży atut podczas poszukiwania pracy.

Kursanci po odbyciu szkolenia i pozytywnej obronie egzaminów, uzyskają certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności i nadające im kwalifikacje operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym.

Print Friendly, PDF & Email