Kurs nowoczesny handlowiec

Nowoczesny handlowiec to kur wybrany przez pięć pań uczestniczących w projekcie ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę?. Kobiety zgłosiły zainteresowanie szkoleniem, zatem w miesiącu sierpniu 2013r. został dla nich zorganizowany kurs podczas którego, zapoznawały się z zasadami pracy na stanowisku osoby odpowiedzialnej za organizację sprawnego przepływu towarów.

Panie pracowały z wyspecjalizowanymi programami komputerowymi opracowanymi na potrzeby handlu, pozwalającymi sprawnie zarządzać posiadanymi zasobami. Programy są skonstruowane w taki sposób, że samodzielnie liczą ilości towarów, podają ewentualne braki i nadwyżki asortymentu. Zadaniem pracownika natomiast jest regularne wprowadzanie do systemów aktualnych danych dotyczących przychodu i rozchodu towarów.

Beneficjentki pracowały także z kasami fiskalnymi różnego typu, zarówno ze starszymi modelami funkcjonującymi na rynku w przeważającej części, jak również z urządzeniami najnowszymi, które pojawiły się na rynku niedawno. Podobny zakres pracy z różnymi kasami pozwolił na poznanie zasad pracy różnych urządzeń, co pozwala w sposób elastyczny dostosować się do wymagań potencjalnego pracodawcy. Dodatkowo panie poznawały zasady rozliczania dokumentów księgowych, zasady fiskalizacji i właściwego naliczania faktur.

Panie z chęcią i zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach oceniając je jako bardzo przydatne. Nabyte umiejętności pozwolą kobietom na efektywniejsze poszukiwanie zatrudnienia, zwłaszcza iż umiejętność pracy z fakturami, ich wystawianiem i rozliczaniem niezbędna jest niemal w każdej dziedzinie.

Print Friendly, PDF & Email