Zajęcia z psychologiem 2013

Tradycją projektów realizowanych przez Gminno-Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Bolkowie jest, iż zajęcia do jakich przystępują beneficjenci, rozpoczynają się szkoleniami z psychologiem. Tegoroczna, szósta już edycja projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? również rozpoczęła się od spotkania z psychologiem, który wraz z beneficjentami pracować będzie nad wzmocnieniem życiowych postaw, budowaniu pozytywnej samooceny, poprawy dotychczasowego postrzegania swojej osoby. Trenować będą budowanie relacji ze środowiskiem, dowiedzą się czym jest asertywność i jak wykorzystywać ja w życiu codziennym aby osiągać założone cele.

W trakcie trwania warsztatów i szkoleń, uczestnicy pracować będą też nad eliminowaniem negatywnych emocji, sposobami radzenia sobie ze stresem, unikania sytuacji konfliktowych zarówno w życiu osobistym, rodzinnym jak również we wszelkich relacjach interpersonalnych. Dowiedzą się również w jaki sposób rozładowywać te negatywne emocje, które z różnych powodów już powstały i doskwierają w życiu codziennym. Zajęcia podobnie jak podczas poprzednich edycji odbywają się w formie quizów, zabaw, gier oraz zadań polegających na pracy samodzielnej lub grupowej. Dodatkowym urozmaiceniem jest możliwość obejrzenia filmów ukazujących postawy oraz emocje jakie na co dzień nam towarzyszą a także rozwiązania płynące z podejmowanych decyzji i zaskakujące niejednokrotnie efekty podejmowanych działań. Omówienie ukazanych w filmie scen, pozwala odnieść się do konkretnych sytuacji i na ich podstawie budować własną opinię oraz jak również wyciągnąć z przekazu sobie właściwe wnioski.

Wszystkie zadania mają na celu mobilizację uczestników do pracy nad sobą i swoimi postawami, emocjami i odczuciami. Warsztaty i szkolenia obejmują swoim zasięgiem ten rodzaj pracy, którego efektem ma być uświadomienie sobie swojej integralności, swoich cech charakterystycznych stanowiących atut, wyróżniających i predysponujących do realizacji określonego pomysłu.

Zajęcia, a w ich ramach organizowane zadania, mają na celu ciągłe budowanie pozytywnej samooceny, odnalezienie się we współczesnym świecie wśród wielu podobnych jednostek, ze świadomością swojej odrębności i wyjątkowości.

Uczestnicy z lekkim jak zawsze na początku niepokojem podchodzą do zajęć z psychologiem, który jako specjalista w swojej dziedzinie wciąż jeszcze pozostaje odbierany z rezerwą, niemniej w miarę upływu czasu ich niepewność zamienia się w spontaniczność, natomiast bariery zanikają dając miejsce zainteresowaniu i autentycznej chęci kontynuowania zajęć.

Print Friendly, PDF & Email