Zakończenie II edycji KIS

W miesiącu lutym 2013r. dobiegła końca II edycja Klub Integracji Społecznej. W dniu 28 lutego 2013r. w siedzibie KIS-u zorganizowane zostało uroczyste spotkanie podsumowujące osiągnięcia minionego roku wspólnej pracy pracowników GMOPS i beneficjentów. W spotkaniu wzięli również udział  zaproszeni goście. Spotkanie otworzyła Kierownik GMOPS w Bolkowie, dziękując beneficjentom projektu za udział, zaangażowanie i za chęć współpracy. Kierownik podkreślił, iż szkolenia w jakich uczestnicy brali udział w kolejnych miesiącach trwania projektu a także kursy zawodowe z pewnością wspomogą ich w poruszaniu się po rynku pracy oraz mogą stanowić źródło pomysłów dla podejmowania własnych inicjatyw. Następnie głos zabrał Burmistrz Bolkowa podkreślając wagę realizowania podobnych inicjatyw w naszej gminie stanowiących dla mieszkańców nieocenione wsparcie oraz pomoc w trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znaleźli.

Beneficjenci ocenili swój udział projekcie bardzo wysoko, doceniając wartości takie jak poprawa samooceny, wzrost umiejętności interpersonalnych, nawiązanie przyjacielskich relacji. Pojawiły się także opinie, że udział w projekcie pozwolił na otwarcie się na ludzi oraz zmianę nastawienia do swoich spraw, nabranie nowych perspektyw do problemów czy zmiana sposobu postrzegania własnej osoby jako jednostki wartościowej, stanowiącej wartość samą w sobie. Uczestnicy wyrazili również zadowolenie i chwalili pomysł stworzenia możliwości skorzystania z porad specjalistów pracujących w KIS-ie. Okazało się bowiem, iż wśród społeczności naszej gminy istnieje duże zapotrzebowanie na pomoc ze strony terapeuty czy prawnika. W związku z faktem, iż podobne usługi nie są świadczone bezpłatnie, natomiast beneficjenci KIS-u borykający się niejednokrotnie z problemem braku zatrudnienia a co za tym idzie również finansowymi, nie mogli często skorzystać z niezbędnej im porady. Uczestnictwo w klubie przyniosło podobne możliwości, co sprawiło, iż uzyskali pomoc rozwiązaniu czasem nieskomplikowanej sytuacji, która jednak wymagała spojrzenia z innej perspektywy.

Bardzo miłym akcentem spotkania były wręczone beneficjentom przez Koordynatora Projektu drobne, słodkie upominki wraz z płytami na których uwiecznione zostały zdjęcia ze wszystkich ich poczynań w Klubie.

Wszystkie dyskusje i wymiany poglądów uprzyjemniała także ,możliwość skosztowania smacznych potraw oraz i napojów jakie zostały zaplanowane aby jeszcze bardziej podkreślić uroczysty charakter spotkania.

 Na zakończenie beneficjenci wypełnili ankiety ewaluacyjne oceniające ich udział w projekcie oraz wskazujące spostrzeżenia, jakie uczestnicy poczynili biorąc udział w zajęciach w Klubie.

Print Friendly, PDF & Email