Specjaliści na rzecz KIS

Od miesiąca czerwca 2011 roku w Klubie Integracji Społecznej rozpoczęły się pierwsze zajęcia beneficjentów, którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu. Szkolenia zaczęły się warsztatami grupowymi z psychologiem podczas których uczestnicy podejmą próby spojrzenia na siebie z innej perspektywy i budować będą wiarę w siebie i we własne możliwości. Projekt opracowany został z uwzględnieniem wszelkich aspektów życia codziennego i założeniem jego jest udzielenie wsparcia w sposób jak najbardziej kompleksowy tak by wesprzeć beneficjentów w każdej niemal sferze życia. Zatem do pracy na rzecz uczesników KIS zatrudnieni zostali specjaliści, których zadaniem jest udzielenie porady i pomocy w tych sytuacjach, z jakimi na co dzień najwięcej trudności mają beneficjenci.

Przystępując do projektu, uczestnicy wskazywali te aspekty życia jakie niosą najwięcej barier i problemów i gdzie istnieje największa potrzeba szukania wsparcia. Po analizie informacji wskazanych przez uczestników do pracy na ich rzecz zatrudniono pośrednika pracy, prawnika, terapeutę i psychologa. Specjaliści ci nieodpłatnie udzielają indywidualnych porad beneficjentom KIS, którzy mogą zgłaszać się do nich z każdą sprawą, jaką uznają za konieczną do omówienia i przeanalizowania.

Pośrednik pracy podczas spotkań z uczestnikami analizuje ich sytuacje zawodowe lub ich miejsce na obecnym rynku pracy, pomagając wybrnąć z niekorzystnych sytuacji, znaleźć rozwiązania problemów, zmienić nastawienie. Pomaga także poruszać się po rynku pracy, docierać do pracodawców oraz sporządzać dokumenty aplikacyjne.

Prawnik to osoba zajmująca się udzielaniem porad z zakresu poruszania się po zawiłościach i labiryntach różnego rodzaju przepisów prawnych jakich przestrzegać należy podczas załatwiania wszelkiego rodzaju spraw. Pomaga też w sporządzaniu oficjalnych pism urzędowych lub wspiera podczas różnego rodzaju negocjacji jakie niejednokrotnie prowadzi się w sytuacjach międzyludzkich.

Terapeuta to ten specjalista, do którego zgłosić się można z problemami natury osobistej, kiedy problemem z jakim się borykamy jest uzależnienie czy to dotyczące nas bezpośrednio czy też członka naszej rodziny lub kogoś na kim nam zależy.

Terapeuta pomaga w zdefiniowaniu problemu uzależnienia, we właściwym postrzeganiu symptomów wskazujących na być może rodzenie się problemu a także umiejętnym podejmowaniu decyzji zmierzających do wyeliminowania lub złagodzenia go.

Psycholog natomiast to także specjalista mający za zadanie pomóc beneficjentom w rozwiązywaniu problemów natury moralnej, duchowej, osobistej. Z psychologiem, w bezpiecznej atmosferze intymności, tak niezbędnej podczas rozmów o dręczących bolączkach i sytuacjach z jakimi nie radzimy sobie na co dzień, określić można własne słabości i lęki i starać się znaleźć konstruktywne rozwiązanie.

Wszyscy specjaliści pracują na rzecz beneficjentów czekają na nich co tydzień w siedzibie klubu, przez cały okres realizacji projektu tj. do 31.12.2013r.. Zainteresowanie oraz frekwencja świadczą o fakcie jak bardzo podobne wsparcie potrzebne jest mieszkańcom gminy Bolków. Kolejne tygodnie oraz wyniki pracy definiują, na ile słuszne i potrzebne okazały się podobne działania.

Print Friendly, PDF & Email