Zajęcia z psychologiem – nowi beneficjenci

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i miasta Bolków udziałem w projektach realizowanych przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, w miesiącu październiku 2012r. do beneficjentów już biorących udział w projekcie ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? dołączyła nowa, sześcioosobowa grupa.  Ponieważ podstawą właściwego przebiegu szkoleń jest udział w zajęciach z psychologiem, dla nowopozyskanych beneficjentów zorganizowane zostały warsztaty z psychologiem. Objęły one swoim zakresem obowiązkową tematykę podobnych zajęć, nakierowaną na pracę nad poprawą własnego wizerunku, wzmocnieniu postaw społecznych, wzmocnienie samooceny.

Zajęcia zorganizowane są w formie kameralnych spotkań podczas których nowi beneficjenci powtarzają kroki swoich poprzedników mające na celu uzyskanie przez nich tych samych efektów. Zabawy, konkursy oraz gry maja wesprzeć ich i urozmaicić udział w warsztatach a jednocześnie zachęcić ich do pracy z psychologiem w bardzo konkretnie określonym kierunku. Jest to jak zawsze zbudowanie wysokiej samooceny oraz odnalezienie swojej osoby na tle innych podobnych osób, określenie własnych atutów i słabości i praca nad eliminacją lub ograniczeniem postaw negatywnych. Umiejętności te bowiem niezbędne są do powstania w beneficjencie wysokiej motywacji do poszukiwania pracy, odnalezienia chęci do podjęcia działań zmierzających do czynnego zaistnienia na rynku pracy.  Uczestnicy z widocznym zainteresowaniem podchodzą do tematyki zajęć, uczestnicząc w nich bez niepotrzebnej rezerwy. Zajęcia zakończone zostaną wręczeniem beneficjentom certyfikatów potwierdzających udział w warsztatach.

Print Friendly, PDF & Email