Spotkanie integracyjne – zakończenie projektu

W dniu 20 grudnia 2012r. dla beneficjentów projektu Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę zorganizowano spotkanie integracyjne. Celem potkania było spędzenie czasu w sposób nieformalny, sprzyjający luźnej rozmowie stanowiącej wstęp do poczynienia wniosków i analiz z dotychczasowego funkcjonowania projektu. Spotkanie było ostatnim zaplanowanym elementem projektu, zatem nadszedł czas pewnego rodzaju podsumowań i refleksji. Beneficjenci, zaproszeni przez nich goście a także zespół projektowy dyskutowali zatem na temat spostrzeżeń uczestników dotyczących udziału w projekcie, korzyści jakie wynieśli. Analizowano również wnioski beneficjentów i oceny realizacji podobnych działań w przyszłości, ich znaczenia dla mieszkańców Bolkowa. Dyskusje miały charakter bardzo luźny, elastyczny natomiast poczęstunek złożony z potraw staropolskiej kuchni, urozmaiconej kuchniami regionalnymi umilał spędzenie tego czasu.

Po przywitaniu, które miało nieco formalny charakter, podziękowaniach za podjecie wyzwania i przystąpienie do projektu oraz życzeniach pomyślności na przyszłość i wykorzystania umiejętności nabytych podczas uczestniczenia w projekcie, wszyscy biesiadnicy zostali zaproszeni do degustacji przygotowanego dla nich poczęstunku. Bardzo miłym akcentem spotkania było wręczenie beneficjentom upominków promujących działania związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, stanowiących dla uczestników przydatne i użyteczne drobiazgi. Spotkania integracyjne organizowane w ramach realizacji projektów a bardzo miłym i relaksującym elementem, niemniej ich wagę należy również docenić w innym aspekcie. Pozwalają one bowiem zniwelować bariery jakie powstają pomiędzy klientami ośrodka pomocy społecznej a jego pracownikami. Biurowy dystans zastępowany jest ludzką życzliwością oraz kontaktami bezpośrednimi pozwalającymi na lepsze wzajemne zrozumienie się obu stron oraz nawiązanie cieplejszych, bardziej spontanicznych relacji. Atmosferę towarzyszącą spotkaniu przepełniała zabawa i relaks. Uczestnicy wyraźnie zadowoleni wdawali się w rozmowy ze sobą opisując zabawne scenki z własnego życia, opowiadając dowcipy. Odpoczynek w gronie znajomych, nowe znajomości oraz kontakty i możliwość zapomnienia choć na krótki czas o swoich troskach beneficjenci zaznaczali jako atut oraz kolejny pozytywny element udziału w projekcie.

Print Friendly, PDF & Email