Poradnictwo zawodowe – nowi beneficjenci

W związku z pozyskaniem nowej grupy beneficjentów projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? stało się koniecznym zorganizowanie dla nich zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, albowiem jest to jedno z niezbędnych szkoleń jakie przechodzą wszyscy uczestnicy projektów. Umiejętności z zakresu efektywnego poruszania się po rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych czy autoprezentacji stanowią kanwę poważnego poszukiwania pracy. W uzyskaniu podobnych umiejętności pomóc maja zajęcia z doradcą zawodowym, który będąc specjalistą w dziedzinie efektywnego poszukiwania pracy, wskaże w jaki sposób odpowiadać na oferty pracy, jak przedstawić swoją osobę aby wydała się pracodawcy atrakcyjna oraz jak docierać ze swoją propozycją do przedsiębiorców. Warsztat dla nowej sześcioosobowej grupy beneficjentów odbywają się w kameralnej atmosferze małej salki miejscowego hotelu, gdzie uczestnicy maja możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem, a jednocześnie pracują z narzędziami takimi jak prezentacje multimedialne, wykresy, zestawienia tabelaryczne co pozwala w zwięzły sposób ukazać tematykę zajęć.

Ponieważ grupa jest mała, kontakt ze szkoleniowcem jest bardzo udogodniony, może non niemal natychmiast odpowiadać na pytania stawiane przez beneficjentów podczas zajęć oraz szybko reagować na potrzeby czy rozwiewać wątpliwości jakie rodzą się w trakcie realizowania zadań.

Po zakończeniu udziału w warsztatach beneficjenci staną się bogatsi o wiedzę z zakresu przedstawiania własnej osoby w kontekście podkreślania atutów, nauczą się sporządzania podstawowych dokumentów jak CV czy list motywacyjny a także odpowiedzą sobie na pytania jakie są ich słabe a jakie mocne strony.

Nabędą też umiejętności  podkreślania swoich pozytywnych cech i predyspozycji przy jednoczesnym eliminowaniu swych negatywnych postaw.

Warsztaty zakończą się wręczeniem beneficjentom certyfikatów potwierdzających nabyte przez nich umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email