Kurs opiekuna osób starszych i chorych

Opiekun osób starszych i chorych to nowe szkolenie zorganizowane po raz pierwszy w ramach projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę?. Spośród tegorocznych beneficjentów projektu, trzy panie zgłosiły chęć wzięcia udziału w podobnym szkoleniu, zatem wychodząc naprzeciw potrzebom uczestniczek, zorganizowano dla nich kurs. W dzisiejszych czasach w każdej niemal rodzinie jest osoba zmagająca się z problemami zdrowotnymi a także ktoś starszy. Nie zawsze mamy czas i możliwość zapewnić im właściwą pomoc i opiekę, stąd pomoc osoby wykwalifikowanej, potrafiącej podać leki, zareagować w szybki i odpowiedni sposób na potrzeby podopiecznego lub udzielić pierwszej pomocy wydaje się być niezbędna. Uczestniczki szkolenia pod kierunkiem wykwalifikowanej trenerki, na co dzień pracującej w zawodzie pielęgniarki i ratownika medycznego, dowiadywały się w jaki sposób zapewnić pomoc oraz niezbędną opiekę osobie starszej, chorej.

W przypadku osób starszych, pomocą jest sama obecność kogoś, kto pozwoli zbudować u podopiecznego poczucia bezpieczeństwa. Tutaj pomocna będzie rozmowa, podanie posiłku czy zapewnienie komfortu podczas wykonywania drobnych, codziennych czynności. Natomiast, jeśli do czynienie mamy z osobą chorą, wówczas podanie leku, zmierzenie temperatury czy ciśnienia krwi oraz podjecie właściwych kroków odnośnie dalszego postępowania może być kluczowe. Czasem sytuacja jest bardziej skomplikowana, zależnie od schorzenia z jakim boryka się podopieczny. Niemniej szybka i skuteczna reakcja oraz podjęcie szybkiej interwencji zdecydować może o zdrowiu lub życiu chorego. Panie biorące udział w szkoleniu dowiadywały się w jaki sposób pracować ze sprzętem służącym udzielaniu pierwszej pomocy, tj. aparat do mierzenia ciśnienia, glukometr czy defibrylator. Kursantki dowiadywały się też jak reagować w przypadku zasłabnięć, omdleń, różnego rodzaju ataków chorobowych.

Podobne umiejętności pozwolą im na odpowiednie udzielenie pomocy osobie z jaką przyjdzie im być może kiedyś pracować. Ponieważ uczestniczki szkolenia uczą się szerokiego wachlarza możliwości niesienia pomocy, reagowania, rozpoznawania symptomów chorób ich wiedza może się okazać przydatna nie tylko w bezpośrednim kontakcie z podopiecznym ale także mogą w przyszłości szukać zatrudnienia jako opiekunki w domu pomocy społecznej, gdzie opieka nad mieszkańcami odbywa się całodobowo a niejednokrotnie wymagają oni szczególnego zainteresowania i troski.

Wielkim atutem szkolenia jest fakt, iż trenerka na co dzień ma styczność z różnymi sytuacjami gdzie niezbędnie jest niesienie pomocy, ponieważ swoją wiedzę praktyczną przedstawiała na bieżąco kursantkom co niezwykle przypadło im do gustu a jednocześnie pozwoliło na lepsze zrozumienie tematu. Ponadto panie przez cały czas trwania zajęć korzystały z szeregu niezbędnych pomocy. Prezentacje multimedialne pozwoliły na proste i szybie zapoznanie się z budową ludzkiego ciała, pracą organów wewnętrznych. Kolejnym ciekawym elementem zajęć była praca z narzędziami takimi jak ciśnieniomierz, glukometr. Kursantki same na sobie wykonywały pomiary, ucząc się jednocześnie właściwego postępowania zarówno z pacjentem jak również urządzeniem. Kolejnym ważnym elementem szkolenia jest interpretacja wyników. Po wykonaniu badania, uczestniczki musiały odczytać wyniki i właściwie je ocenić, podejmując jednocześnie dalsze kroki. Od szybkości i skuteczności takiego bowiem działania, zależy niekiedy zdrowie i życie podopiecznego. Kursantki wyrażały duże zainteresowanie tematem i zadowolenie z udziału w zajęciach. Pomimo iż były to szkolenia intensywne, panie oceniły e wysoko i z zadowoleniem opisywały nabyte umiejętności.

Po ukończeniu kursu, jak zawsze, uczestniczki otrzymały certyfikaty potwierdzające nabyte przez nie umiejętności i predysponujące je do pracy w zawodzie opiekuna osoby starszej i chorej.

Print Friendly, PDF & Email