Kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym

W miesiącu sierpniu 2012r. beneficjenci projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? rozpoczęli kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Jest to szkolenie cieszące się wśród uczestników rokrocznie coraz większym zainteresowaniem. Samo szkolenie jest długotrwałe i dość żmudne, przynosi jednak wymierne efekty w postaci nabycia pożądanej dziś umiejętności obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym. W dzisiejszych czasach każde niemal przedsiębiorstwo produkcyjne używa podobnych maszyn do wykonywania codziennych zadań. Tam, gdzie niezbędne jest przetransportowanie cięższych ładunków na niewielką odległość lub na pewną wysokość, maszyny te sprawdzają się znakomicie.

Pracownicy na co dzień przemieszczają się po halach produkcyjnych lub placach na obrzeżach firmy, usprawniając swoją codzienną pracę. Nabycie zatem umiejętności obsługi wózka jezdniowego, stanowi umiejętność ważną i przydatną a jednocześnie dodatkowe kwalifikacje stanowią atut podczas przedstawiania potencjalnemu pracodawcy swoich predyspozycji. Zajęcia potrwają przez ok. miesiąca, gdzie po kilka godzin każdego dnia, beneficjenci będą kolejno zgłębiać wszelkie aspekty związane z obsługą urządzenia. Zapoznają się z typami stosowanych wózków, ich budową oraz poznają sposoby ich obsługi. Dowiadują się również jakie czynności należą do obowiązków operatora przy kompleksowej obsłudze wózków jezdniowych, tj. konserwacja, drobne naprawy w trakcie eksploatacji czy sposób zabezpieczana urządzenia przed lub po pracy. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu ładunkoznawstwa oraz dozoru technicznego. Nieodzownym elementem szkolenia jest kurs obejmujący zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi urządzenia.

Dodatkowo, kursanci ucząc się obsługi wózków jezdniowych różnych typów, będą dowiedzą się jak   wymieniać butle gazowe w wózkach wyposażonych w te urządzenia. Szczególny nacisk położono na praktyczną naukę jazdy wózkiem oraz załadunku i rozładunku maszyny.

Kursanci chętnie uczestniczą w zajęciach, które są ułożone w taki sposób aby jak najbardziej uatrakcyjnić ich charakter, przy maksymalnym wykorzystaniu czasu przeznaczonego na organizację szkolenia. Dlatego też każdego dnia po odbyciu zajęć teoretycznych, uczestnicy kursu mają zajęcia praktyczne, gdzie na pobliskim placu uczą się obsługiwać i jeździć wózkami widłowymi.

Kursanci po odbyciu szkolenia i pozytywnej obronie egzaminów, uzyskają certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności i nadające im kwalifikacje operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym.

 

Print Friendly, PDF & Email