Kurs języka angielskiego

W miesiącu czerwcu 2012r. dla dwojga beneficjentów projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? zorganizowany został kurs języka angielskiego. Uczestnicy projektu zgłosili chęć wzięcia udziału w kursie językowym, gdyż uznali, iż we współczesnym świecie umiejętność porozumiewania się w innym niż ojczysty języku, niezbędna jest do funkcjonowania i komunikowania się. Uczestnicy przystąpili do zajęć obejmujących swoim zakresem tematy ułatwiające odnalezienie się w codziennych, najprostszych sytuacjach. Zatem umiejętności takie jak zapytanie o drogę, znalezienie parkingu, restauracji, hotelu, dojście do obiektu czy uzyskanie pomocy wydawało się najwłaściwszym kierunkiem szkolenia. W taki też sposób skonstruowane zostały zajęcia dla beneficjentów, aby uzyskali jak najwięcej cennych informacji przydatnych w ewentualnych kontaktach w innym państwie. Niemniej aby zgłębić różne tematy, niezbędna jest znajomość słówek oraz podstawowych zasad gramatycznych obowiązujących w danym języku. Dlatego zajęcia podzielone zostały na odpowiednie bloki programowe, dzięki czemu kursanci zdobywali stopniowo niezbędną wiedzę.

Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowaną lektorkę, będącą na co dzień nauczycielem języka angielskiego. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż pani prowadząca przez kilka lat mieszkała w Londynie, gdzie bezpośrednio kształciła swoją wiedzę oraz wymowę języka, dziś natomiast umiejętności te przekazać może swoim kursantom. Istotny jest też fakt, iż tylko dwie osoby będące beneficjentami projektu przystąpiły do kursu języka angielskiego. Dzięki temu cały czas przeznaczony na szkolenie oraz cała praca lektorki trafia bezpośrednio do nich. Mają tez możliwość prowadzenia konwersacji bezpośrednio z prowadzącą, która na bieżąco koryguje wszelkie potknięcia, co pozwala od samego początku nabrać właściwych nawyków oraz umiejętności.

Po opanowaniu przez beneficjentów podstawowego zasobu słów i zwrotów, uczyć się będą zachowań w tych sytuacjach, jakie na co dzień spotykają podróżnego trafiającego do obcego kraju. Zatem postępowanie na lotnisku, znajdowanie właściwych środków transportu lub poruszanie po mieście to są tematy jakie zgłębiać będą uczestnicy. Beneficjenci uczą się posługiwać się językiem pisanym, niemniej większy nacisk zajęć położony jest na konwersację, dlatego znajomość słówek jest niezbędna. Każdą zaś scenkę i możliwą aranżację sytuacji ćwiczą bezpośrednio między sobą i trenerką. Ponadto uczestnicy do swojej dyspozycji otrzymali słowniki, książki do nauki oraz przewodniki zawierające zbiór opisów najczęstszych sytuacji z jakimi spotykają się turyści. Po ukończeniu szkolenia i z ich pomocą będą mogli swobodnie poruszać się w innym kraju.

Kurs ukończy się wręczeniem beneficjentom stosownych certyfikatów potwierdzających ich umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email