Zakończenie pierwszej edycji KIS

W dniu 26 marca 2012r. pierwsza edycja projektu Klub Integracji Społecznej dobiegła końca. Rok wspólnej pracy beneficjentów oraz pracowników Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie upłynął szybko i niepostrzeżenie i nadszedł czas podsumowań. W siedzibie KIS-u zorganizowane zostało oficjalne spotkanie  pracowników GMOPS z beneficjentami oraz zaproszonymi gośćmi. Zorganizowano uroczysty poczęstunek którego zwieńczeniem był przepyszny tort czekoladowy stanowiący osłodę chwili stanowiącej pożegnanie.

Spotkanie otwarte zostało przez Kierownik GMOPS w Bolkowie, która podziękowała beneficjentom projektu za udział, za chęć współpracy i za podjęcie ryzyka wiążącego się z realizacją nowatorskiego dla naszej gminy przedsięwzięcia. Ponieważ projekt sam w sobie dla wszystkich osób z nim związanych był nowym pomysłem, jego realizacja wiązała się z niepewnością oraz stresem dla obu stron zarówno dla beneficjentów mierzących się z nowym rodzajem współpracy z Ośrodkiem Pomocy jak i dla zespołu projektowego pierwszy raz podejmującego podobne wyzwanie. Kierownik podkreśliła, iż wielkie zaangażowanie obu stron przyniosło zaskakujące efekty, przekraczające założenia i oczekiwania zespołu.

Sami beneficjenci określili udział projekcie jako wartościowy i przydatny albowiem osiągnęli rezultaty nie tylko związane ze wzmocnieniem swojej postawy czy nabyciem dodatkowych umiejętności ale nawiązali też cenne znajomości, zaprzyjaźnili się miedzy sobą. Słychać było opinie, iż uczestnictwo w projekcie pozwoliło na wyjście z domu, oderwanie się od trosk i problemów rodzinnych i skupieniu na sobie. Jak się bowiem okazuje przyjaźnie międzyludzkie, relacje koleżeńskie a także odrobina zdrowego egoizmu jest każdemu z nas bardzo potrzebna by nabrać dystansu do codzienności. Uczestnicy z wielką aprobatą i zadowoleniem oceniali też zajęcia z psychologiem, albowiem okazało się, iż przyniosły one wymierne korzyści w wielu aspektach życia. Ktoś wyciszył swoje emocje i stał się mniej nerwowy, ktoś inny podjął trudne relacje z rodziną, ktoś inny nauczył się zachowań asertywnych. Ponadto uczestnicy bardzo zadowoleni byli z możliwości skorzystania z porad specjalistów pracujących w KIS-ie. Niejednokrotnie napisanie pisma urzędowego lub jego przeczytanie stanowiło problem i w zasadzie nie mieli się do kogo zwrócić albowiem na terenie Bolkowa dotychczas nie pracował żaden specjalista udzielający podobnego wsparcia. Niejednokrotnie też zdarzało się, iż udzielenie porady wiązało się z kosztami co jak wiadomo jest barierą dla niezamożnych mieszkańców gminy. Uczestnicy zatem skorzystali z udzielonego im wsparcia w sposób kompleksowy i z wielkim entuzjazmem wypowiadali się o samym projekcie. Podobna ocena dla zespołu projektowego stanowi sygnał, iż podjęte działania miały głęboki sens.

Pod koniec spotkania beneficjenci wypełnili ankiety ewaluacyjne, stanowiące przemiany i spostrzeżenia jakie zaszły w ich ocenie na przestrzeni miesięcy spędzonych w klubie.

Print Friendly, PDF & Email